Ely-keskus pumppasi Kaakkois-Suomeen viime vuonna rahaa lähes 110 miljoonaa euroa

Lukas Pearsall

Kaakkois-Suomen suurin yksittäinen liikenneinvestointi vuonna 2018 oli Keltakankaan uusi eritasoliittymä Kouvolassa. Arkistokuva vanhasta
Kaakkois-Suomen suurin yksittäinen liikenneinvestointi vuonna 2018 oli Keltakankaan uusi eritasoliittymä Kouvolassa. Arkistokuva vanhasta

Ely-keskus kanavoi Kymenlaaksoon ja Etelä-Karjalaan erilaisin elinvoimaa tukevin hankkein viime vuonna yhteensä lähes 110 miljoonaa euroa, kertoo ely-keskuksen tiedote.

Lisäksi Business Finland -rahoitusta kohdistettiin Etelä-Karjalaan 12,83 ja Kymenlaaksoon 2,34 miljoonaa euroa, joista energiatukien osuus on 1,22 miljoonaa euroa.

Maaseutu

Maaseutuohjelman yritysrahoitusta myönnettiin Kaakkois-Suomessa 30 yritykselle yhteensä noin 1,1 miljoonaa euroa. Pääosa tuesta myönnettiin yritysten investointeihin. Rahoituksella arvioidaan syntyvän noin 50 uutta työpaikkaa.

Maaseutuohjelman kehittämishankkeisiin myönnettiin tukea yhteensä 2,1 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi ely-keskus teki päätökset alueen neljän Leader-ryhmän myöntämiin yritys- ja hanketukiin (noin 1,8 miljoonaa euroa).

Maa- ja puutarhatalouden aloitus- ja investointitukia myönnettiin vuonna 2018 avustuksina noin 3,2 miljoonaa euroa. Avustuksen lisäksi ely-keskus myönsi osalle hankkeita korkotukea yhteensä noin 6,5 miljoonan euron lainapääomalle.

Kaakkois-Suomen ely-keskus maksoi luomuviljelijöille luomukorvausta vuonna 2018 yhteensä 3,2 miljoonaa euroa. Luomuala on Kaakkois-Suomessa yli 19 000 hehtaaria eli 14 prosenttia peltoalasta.

Maaseutuohjelman ympäristösopimuksien avulla parannetaan maaseutuluonnon monimuotoisuutta sekä tuetaan alkuperäisrotujen kasvatusta. Näihin sopimuksiin perustuen ely-keskus maksoi tukia viime vuonna 0,6 miljoonaa euroa.

Varsinais-Suomen ely-keskus myönsi Kaakkois-Suomeen viime vuonna yhteensä 300 000 euroa kalatalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin.  

Työvoima

Ely-keskus ja te-toimisto tuottavat yhdessä työ- ja elinkeinopalveluja. Erilaisia työllisyys-, osaamis- ja yritystoimintapalveluja tuettiin Kaakkois-Suomessa vuonna 2018 yhteensä 18,8 miljoonalla eurolla. 

EU-rahastot

Euroopan sosiaalirahaston ja aluekehitysrahaston rahoitusta myönnettiin Kaakkois-Suomeen kaikkiaan 8,1 miljoonaa euroa.  ESR-rahoitusta myönnettiin 19 hankkeelle yhteensä 3,9 miljoonaa euroa.

Rahoitetuissa hankkeissa paneudutaan työllistymisen haasteisiin, edistetään kiertotalouden osaamista, kehitetään opinto- ja uraohjausta, kokeillaan nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä uudenlaisia palveluita, vahvistetaan digitaitoja ja reagoidaan muuttuviin työelämän tarpeisiin.  

Yrityksen kehittämisavustusta myönnettiin EAKR-varoista 33 yritykselle yhteensä 3,4 miljoonaa euroa. Kehittämisavustuksilla edistettiin yritysten investointeja, tuotekehitystä ja kansainvälistymistä.

Lisäksi EAKR-rahoitusta myönnettiin viidelle yritysten toimintaympäristön kehittämishankkeelle yhteensä noin 770 000 euroa. Toimintaympäristön kehittämisavustusta myönnettiin esimerkiksi Etelä-Karjalan julkisten hankintojen kehittämiseen ja hankintaneuvontaan.

Liikenne

Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan tienpitoon käytettiin vuonna 2018 yhteensä 44 miljoonaa euroa. Tieverkon hoitoon osoitettiin 14, ylläpitoon 15 ja parannusinvestointeihin 15 miljoonaa euroa. Suurin yksittäinen investointi on Keltakankaan eritasoliittymä valtatiellä 15 Kouvolassa.

Tienpidon korjausvelkaohjelman rahoituksella parannettiin noin 85 kilometriä sora- ja päällystetietä. Ylläpidon rahoituksella päällystettiin 170 kilometriä maanteitä, peruskorjattiin 12 siltaa sekä tehtiin 20 sillalla pienempiä korjauksia.

Valtion avustusta yksityisten teiden kunnossapitoon myönnettiin 1,2 miljoonaa euroa. Myönteisen avustuspäätöksen sai yhdeksän yksityistietä. Erityiskohteina avustettiin kahta lossia. Joukkoliikenteen ostoihin ja kuntien avustamiseen käytettiin 1,7 miljoonaa euroa.

Ympäristö

Ympäristöasioissa suurin yksittäinen rahoituskohde ovat METSO-ohjelman kautta valtiolle ostettavat maa-alueet tai korvaukset alueiden rauhoittamisesta. Ely-keskus teki metsänomistajien hakemuksesta 42 suojelupäätöstä, joista metsänomistajille maksettiin korvauksia noin 2,7 miljoonaa euroa.

Vesihuoltohankkeita ja haja-asutusalueiden jätevesineuvontaa on tuettu reilulla 700 000 eurolla. 56 000 euron rakennusperintöavustuksilla tuettiin kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten kunnostusta.

Katso ely-keskuksen rahoitus ja hankinnat Kaakkois-Suomessa numeroina tästä.