Kymsoten yt-neuvottelujen aloittaminen tulee uudelleen käsittelyyn

Huhtikuussa neuvottelut palautettiin uudelleen valmisteltavaksi. Kymsoten toimitusjohtaja Annikki Niiranen sanoo, että jos organisaation vahvuutta ei nyt käydä lävitse jatkossa voi tulla taloudellisia vaikeuksia.

Laura Vesikko

Kymsoten yt-neuvottelujen aloittaminen tulee uudelleen käsittelyyn

Kymsoten hallitus käsittelee uudestaan yt-neuvottelujen aloittamista tämän viikon perjantaina.

Toimitusjohtaja Annikki Niiranen esittää, että yt-neuvottelut aloitettaisiin osana talouden tasapainottamistoimenpiteitä. Kuntayhtymän tavoittelee alijäämäiseksi ennustetun talouskehityksen saamista mahdollisimman pian kuriin.

Kymsote on arvioinut taloudellisia toimintaedellytyksiään vuosille 2019–2025 ja todennut, että toimintaedellytysten turvaaminen edellyttää yhteensä noin 25 miljoonan euron talouden sopeutustoimenpiteitä.

— Jos emme reagoi asiaan tässä vaiheessa, mahdollisuutemme tuottaa kymenlaaksolaisille heidän tarvitsemiaan sote-palveluita vaikeutuu merkittävästi, perusteli toimitusjohtaja Annikki Niiranen.

Organisaatiorakenne tarkasteluun

Niiranen totesi, että säästötavoitteiden taustalla vaikuttaa myös omistajakuntien taloudellinen tilanne.

— Meidän tulee toimia taloudellisesti kestävästi, hän sanoi.

Uudessa esityksessä ei rajata henkilöstöryhmiä

Mikäli hallitus päättää, että yt-neuvottelut käynnistetään, tulevat ne koskemaan koko Kymsoten organisaatiota.

— Neuvotteluissa käsiteltäisiin organisaatiorakennetta ja johtamisjärjestelmää ja toimintaprosesseja sekä mahdollisia henkilöstövähennyksiä. Tällöin käsiteltäisiin myös eläköitymiset ja määräaikaisuudet.

Potilastyö pyritään suojaamaan

Vaikka henkilöstöryhmiä ei rajata neuvottelujen ulkopuolelle, pyrkimyksenä on, että vähentämistarve ei kohdistuisi välitöntä asiakas- tai potilastyötä tekevään vakituiseen henkilöstöön, kuten lääkäreihin, asiakastyötä tekeviin sosiaalityöntekijöihin ja välitöntä asiakastyötä tekeviin hoitohenkilöihin.

— Vaikka tulisimme neuvottelemaan henkilöstövähennyksistä, on tärkeää, että meillä on asiakas- ja potilastyöhön tarpeeksi osaavia ammattilaisia. On varmasti itsestään selvää, että henkilöstöä ei vähennetä sieltä, missä siitä on valmiiksi pulaa tai mikä on meidän ydintoimintaamme, Annikki Niiranen sanoi.