Kalastuksen valvontaiskuja tehdään Suomenlahdella — Kaloista valvonnan kohteina ovat meritaimen ja vaellussiika

Kymijoen kuvapankkihanke

Tehostettu valvonta kohdistuu muun muassa meritaimenen kalastukseen.
Tehostettu valvonta kohdistuu muun muassa meritaimenen kalastukseen.

Suomenlahden merivartiosto, ELY- keskus ja Metsähallituksen erävalvonta tehostavat kalastuksenvalvontaa Suomenlahden merialueilla. Valvontaiskut painottuvat tähän kevääseen ja ensi syksyyn. Valvontaiskuja toteutetaan yhteistyössä viranomaisten kesken. Tämän lisäksi valvontaa suoritetaan päivittäisen partioinnin yhteydessä.

Valvonnan painopisteenä merialueella ovat meritaimenen ja vaellussiian kalastus, kalojen pyyntimitat, pyydysten lainmukainen merkintä ja kalastusluvat.

Kalastuksen lisäksi Suomenlahdella suoritetaan tehostettua vesiliikennevalvontaa. Myös rauhoitusmääräysten, kuten lintujen pesintärauhan johdosta voimassaolevien maihinnousurajoituksien noudattamista valvotaan.