Pyhtäältä vaaditaan investointeja - Kuntaan suunnitellut matkailuhankkeet Keihässalmeen ja Verssonkankaalle tarvitsevat vettä

Eero Lehden saaristolaiskylän rakentaminen käyntiin 2020.

Raimo Eerola

Keihässalmen maisemia kevätasussaan.
Keihässalmen maisemia kevätasussaan.

Pyhtään kunta on varautumassa siihen, että kuntaan suunnitellut matkailuhankkeen todentuvat. Keihässalmeen on määrä tulla loma- ja ympärivuotisen asutuksen saaristolaiskylä ja Verssonkankaalle kylpylähotelli. Molempien hankkeiden pohjalla on esisopimuksia ja työnjako on niiden mukaisesti se, että kunta rakentaa vesi- ja viemärihuollon alueiden rajalle saakka.

Kunnan tekninen johtaja Janne Kaulio kertoo, että vesihuollon suunnittelun pitäisi käynnistyä ensi syksynä, jotta hankkeiden suunnitellussa aikataulussa pysyttäisiin.

— Suunnittelutyö on kilpailutettua ostopalvelua, ei kunnan omaa työtä, Kaulio tarkentaa.

Hanke kahdessa osassa

Kaikkiaan noin 2 miljoonaa euroa maksava hanke on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä vaiheessa toteutettaisiin linja Purolasta Keihässalmeen, toisessa vastaava linja jatkuisi Verssonkankaalle.

Uudet linjat sisältävät varauksen viemärilinjalle, mutta myös linjan alkupää seiskatieltä Purolaan tarvitsee peruskorjauksen, sillä siinä ei ole viemärilinjaa vaan pelkkä vesiputki. Alueen vesihuollon järjestäminen on suunniteltu toteutettava yhteistyössä Kymen Vesi Oy:n kanssa. Yhtiön kanta on se, että Pyhtään kunta rahoittaisi ensimmäisessä vaiheessa vesihuoltoinvestoinnin.

— Pyhtään kunta on sopimusten kanssa tilanteessa, että yhden asian toteutuminen johtaa toiseen asiaan. Kunta tekee päätöksen linjan rakentamisen käynnistämisestä vasta, kun esisopimuksen ehdot täyttyvät eli Keihässalmen asemakaava on hyväksytty ja alueen kauppahinta on maksettu, jotka tekevät tästä investoinnista tarpeellisen ja kustannukset kattavan, Janne Kaulio kuvaa.

Kevät 2020 tavoitteena

Tekniikkalautakunta käsitteli suunnitelmaa tiistaina ja päätti esittää kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle vesihuoltohankkeen rahoitusta. Ensimmäisen vaiheen rahoitukseen menisi tänä vuonna 30 000 euroa ja rakentamiseen 570 000 euroa. Toisen, myöhemmin toteutuvan vaiheen hinnaksi jäisi noin 1,2 miljoonaa euroa.

Aikataulun mukaisesti linjan Keihässalmeen pitäisi olla valmis kevään 2020 lopussa, sillä tuolloin saaristolaiskylän rakentaminen käynnistyy.

Koko Keihässalmen hanke vaati kuitenkin alueen asemakaavan hyväksymisen ja lainvoimaisuuden. Asemakaava on par’aikaa työn alla.

Saaristolaiskylään 50-60 taloa

Pyhtään kunta teki esisopimuksen Keihässalmen kiinteistökaupasta eli maan myymisestä viime joulukuussa yrittäjä, hankekehittäjä Eero Lehden kanssa. Tuolloin Lehti julkaisi luonnoksen siitä, miten kylä rakentuisi Keihässalmeen ja millaisia yrityspaikkoja sen yhteyteen kehitettäisiin.

Saaristokylän kokonaisuuden ilme olisi yhtenäinen 50—60 pientalon rypäs. Asunnot ovat joko loma-asuntoja tai soveltuvat myös ympärivuotiseen asumiseen.

Esikaupan kohteena oleva alue on 7,2 hehtaarin kokoinen venesatamaan rajoittuva ranta-alue. Hankekehittäjä Lehden suunnitelmissa on myös kehittää edelleen satama-aluetta venelaitureita lisäämällä.