Kotkan kaupunginhallitus ei ottanut vielä kantaa ehdotettuihin säästöihin: Asiaa käsitellään seuraavan kerran helmikuun alussa

Kaupunginhallitus keskusteli kaupunginjohtaja Esa Sirviön listaamista talouden säästökohteista, mutta jätti asian pöydälle. Pysäköintivirhemaksu nousee 50 euroon.

Kotkan kaupunginhallitus ei ottanut vielä kantaa ehdotettuihin säästöihin: Asiaa käsitellään seuraavan kerran helmikuun alussa

Kotkan kaupunginhallitus ei ottanut maanantain kokouksessaan kantaa kaupunginjohtaja Esa Sirviön ehdottamiin talouden tasapainotustoimenpiteisiin.

Hallitus keskusteli säästölistasta, mutta päätti jättää asian pöydälle. Lista otetaan uudelleen käsiteltäväksi hallituksen seuraavassa kokouksessa 4. helmikuuta. Ennen sitä kaupunginjohtajalla on mahdollisuus muuttaa, poistaa tai täydentää säästölistan kohtia.

Kaupunginjohtaja on laatinut ehdotuksensa yhdessä vastuualueiden ja toimintayksikköjen kanssa. Lista sisältää suuria säästöjä kaikilta vastuualueilta ja yksiköiltä.

Osa ehdotuksessa olevista toimenpiteistä kohdistuu vuodelle 2019, mutta ehdotuksilla on pääsääntöisesti haettu rakenteellisia muutoksia, joilla pyritään tasapainottamaan kaupungin talous pitemmällä aikajanalla.

Säästötoimenpiteet ja mahdolliset tulonlähteet mukaan lukien ehdotuksessa on tälle vuodelle säästöjä ja tuloja alijäämän kattamiseksi yhteensä noin 7,4 miljoonan euron edestä.

Kaupunginhallituksen mukaan ensisijaisena tavoitteena on vuoden 2019 tuloksen kääntäminen positiiviseksi ja kertyneen alijäämän kattaminen taloussuunnitelmavuosina 2020–2022.

Pysäköintivirhemaksu nousee

Kaupunginhallitus päätti esittää sisäministeriölle Kotkan pysäköintivirhemaksun korottamista 40 eurosta 50 euroon. Korotus nostaa kaupungin tuloja noin 75 000 euroa. Esitys sisältyy kaupungin talouden tasapainotusohjelmaan.

Pysäköintivirhemaksuja annettiin viime vuonna Kotkassa 7 290. Maksuista kertyi tuloja reilut 300 000 euroa. Kotkan kaupungin pysäköintivirhemaksu on ollut vuodesta 2012 alkaen 40 euroa.