Kotkan kouluverkkoselvitykselle lisää aikaa: Samaan raporttiin halutaan tiedot kaikista koulu- ja päiväkotirakennuksista

Päiväkoti- ja kouluverkkoselvitys pyritään saamaan valmiiksi marraskuuhun mennessä. Raportti tulee kuntalaisten kommentoitavaksi nettiin.

Sari Tauru

Kotkan päiväkoti- ja kouluverkkoselvitykseen kerätään kaikkien kaupungin koulu- ja päiväkotirakennusten kuntotiedot. Yksi väistötiloissa toimivista kouluista on Rauhala.

Kotkassa tehtävä päiväkoti- ja kouluverkkoselvitys sai lisää aikaa. Uusi valmistumisaika on noin kuukauden kuluttua.

Päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksen ohjausryhmän puheenjohtaja, Kotkan palvelujohtaja Jorma Haapanen korostaa, että selvityksestä halutaan tehdä kerralla mahdollisimman hyvä ja kattava. Uudesta lisäajasta päätettiin tällä viikolla.

— Raportti on erittäin hyvä, mutta kiinteistöjen kuntotietoja ei ollut päivitetty riittävän hyvin. Koska selvityksellä ei ole vaikutusta ensi vuoden budjettiin ja investointeihin, asiassa ei ole kiire, Haapanen toteaa.

Selvitykseen kirjataan kaikkien Kotkan koulujen ja päiväkotien rakennusten tiedossa olevat asiat, kuten nykyinen kunto, tiedossa olevat tulevat remontit ja mahdolliset korjaustarpeet.

Lisäksi raportissa käsitellään uudisrakentamisen tarpeita, eri rakentamisvaihtoehtojen kustannuksia ja mahdollisia koulujen yhdistämisiä. Myös lukiokoulutuksen järjestäminen sisältyy selvitykseen.

Lasten määrä vähenemässä

Selvityksen vaikein kysymys on se, mille oppilasmäärälle Kotkan koulut mitoitetaan tulevaisuudessa.

— Lapsia syntyy todella vähän verrattuna siihen, minkä verran heitä on kouluissa nyt, Haapanen sanoo.

Selvityksessä tarkastellaan myös koulujen oppilaaksiottoalueita.

— Kun oppilasmäärämme vähenevät, on katsottava, mitkä ovat tulevaisuudessa järkevät oppilaaksiottoalueet. Tässä niitä ei lyödä lukkoon, vaan asiaa tarkastellaan laajemmalla tasolla.

Tärkein tavoite Haapasen mukaan on luoda Kotkaan järkevä kouluverkko.

— Suurin huoleni on se, että tulevaisuudessa opetustoimen kustannuksista liian suuri osa menisi kiinteistöihin. Tämän haluan välttää viimeiseen asti. Tärkeintä on, että voimme resurssoida opetukseen niin paljon kuin mahdollista.

Haapanen ei lähde arvioimaan, miten suuri poliittinen yksimielisyys päiväkoti- ja kouluasioissa on oltava, ennen kuin ne tuodaan päättäjien työpöydille.

— Selvitys ei ole poliittinen. Se on kokonaiskuva, joka perustuu faktatietoihin ja parhaisiin mahdollisiin ennusteisiin.

— Raportissa otetaan huomioon monta asiaa samanaikaisesti, muun muassa tulevat investoinnit, käyttötalouden riittävyys ja oppilasmäärien kehitys, Haapanen sanoo.

Hyväkuntoiset koulut halutaan pitää käytössä täysimääräisesti, toisaalta samalla tarkastellaan oppilaiden koulumatkoja.

Haapanen korostaa lapsi- ja oppilaslähtöisyyden olevan koko työn lähtökohta. Hänen mukaansa tavoitteena on ratkaisu, jossa Kotkassa pystytään tarjoamaan tulevaisuudessa parhaat mahdolliset varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut.

Pienten päiväkotien yhdistämistä suuremmaksi harkitaan

Varhaiskasvatuksessa tarkastellaan esimerkiksi Karhulan alueen pieniä yksiköitä, joiden toiminnan yhdistäminen suuremmaksi kokonaisuudeksi toisi toiminnallista ja taloudellista etua.

Karhulan alueella tulee myös päätettäväksi väistöön siirtyvän Raitin päiväkodin tilanne jatkossa. Nyt pohditaan, rakennetaanko Karhulaan uusi päiväkotikiinteistö mahdollisen Karhulan uuden koulukiinteistön yhteyteen.

Kotkalaiset saavat kertoa oman mielipiteensä

Selvitys esitellään hyvinvointilautakunnalle marraskuussa. Sen jälkeen vuorossa on kuulemiskierros ja lapsivaikutusten arviointi. Selvitys tulee verkkoon ja kuntalaiset voivat ottaa siihen kantaa.

Kuulemisten jälkeen selvitys tuodaan uudelleen hyvinvointilautakuntaan. Lautakunnan päätettyä kantansa asia etenee kaupunginhallitukseen ja -valtuustoon.

Uusimmat uutiset