Kotkan lukio-opetukseen suunnitellut muutokset puhuttavat – Huolta herättävät muun muassa opetuksen keskittyminen Kotkansaarelle ja ryhmäkokojen kasvaminen

Kotkan lukioselvitystä puitiin tänään kaupunginvaltuuston tiedonantokokouksessa. Esille nousi paljon kysymyksiä muun muassa ryhmäkokojen kasvamisesta, lukioselvityksen toteuttamistavasta ja tilaratkaisuista. Lukio-opetusta on suunniteltu järjestettäväksi Arcuksen ja Globuksen lisäksi myös Kotekon kampuksella.

Ella Karttunen

Kotkan lukioverkkoselvityksessä esitetään lukiokoulutuksen yhdistämistä ja lukio-opetuksen siirtämistä Karhulan lukiosta Kotkansaarelle vuodesta 2023 alkaen.
Kotkan lukioverkkoselvityksessä esitetään lukiokoulutuksen yhdistämistä ja lukio-opetuksen siirtämistä Karhulan lukiosta Kotkansaarelle vuodesta 2023 alkaen.

Kotkan lukioselvitys oli tänään esillä kaupunginvaltuuston tiedonantokokouksessa. Viikko sitten maanantaina Kotkan kaupunginhallitus päätti, että vastikään valmistunut lukioselvitys lähtee lausuntokierrokselle. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa ensi vuoden puolella, todennäköisesti helmikuussa.

Kaupunginjohtaja Esa Sirviö ja Ekamin rehtori, koulutuskuntayhtymän johtaja Sami Tikkanen kävivät tiedonantokokouksen alussa läpi lukioselvitystä, joka on osa kaupungin talouden tasapainottamisohjelmaa.

Esityksessä lukio-opetus keskittyisi Kotkansaarelle

Lukioselvityksessä esitetään, että lukiokoulutuksen järjestäminen siirretään Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymälle. Kotkan lyseo ja Karhulan lukio yhdistettäisiin ja lukio-opetus siirrettäisiin Kotkansaarelle vuodesta 2023 eteenpäin. Lukiokoulutus toimisi omana tulosalueenaan, jolloin lukiokoulutuksella olisi oma tulosaluejohtaja ja rehtori.

Perusteluna tälle esitykselle on muun muassa tehostamisen tarve, koska ikäluokat pienenevät Kotkassa. Esityksellä haetaan myös synergiaetuja niin tilaratkaisujen, henkilöstön kuin yhteistyöprojektienkin suhteen.

Eri järjestelyjen kautta saavutettavia säästöjä on vertailtu keskenään. Jos Kotkan kaupunki olisi lukiokoulutuksen järjestäjänä yhdessä lukiossa, säästöä tulisi arviolta 425 000 euroa. Jos Ekami olisi lukiokoulutuksen järjestäjänä yhdessä lukiossa, säästöä tulisi arviolta 425 000 euroa, ja sen lisäksi ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen synergiaetujen myötä 475 000 euroa.

Kotekon tiloja remontoitaisiin tarpeen mukaan

Antti Hyyryläinen (vas.) kysyi, miksi lukiokoulutuksen keskittäminen ja ryhmäkokojen kasvaminen mainitaan esityksessä vahvuuksina. Tikkanen perusteli tätä tilankäyttöratkaisuilla. Tulevaisuudessa lukio-opetusta voisi järjestää Kotkansaarella Arcus ja Globus -rakennusten lisäksi myös Kotekon tiloissa, kunhan niitä ensin tarpeen mukaan remontoitaisiin ja saneerattaisiin.

Hyyryläinen kysyi myös, miksi esityksessä mainitaan vahvuutena yhteisötakuun toteutuminen vain silloin, jos Ekami järjestäisi lukiokoulutuksen.

— Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ovat jo nyt koulutuskuntayhtymässä, joten palvelut olisivat helpommin saatavilla, vastasi Tikkanen.

Huolta lähiopetuksen vähentymisestä lukio-opinnoissa

Pekka Posti (sd.) otti esille ammatillisessa koulutuksessa viime aikoina ilmenneet luppopäivät eli päivät, jolloin opiskelijoilla ei ole kontaktiopetusta.

— Olen huolissani siitä, että lukio-opiskelijat joutuvat samaan tilanteeseen, sanoi Posti.

Tikkasen mukaan kahden edellisen hallituksen ammatilliseen koulutukseen kohdistamat leikkaukset ovat olleet tuntuvia, mutta kerätyssä opiskelijapalautteessa opiskelijat ovat antaneet koulutukselleen arvosanaksi keskimäärin nelosen (asteikolla 1-5).

Kritiikkiä lukioselvityksestä

Monet kaupunginvaltuuston jäsenet ottivat esille näkökulman siitä, että lukioiden rehtoreja ei ole kuultu tässä lukioselvityksessä. Huolensa asiasta ilmaisivat muun muassa Kim Soares (sd.) ja Mia Holmberg (kok.)

Tikkanen vastasi, että lukioselvityksen aikataulu on ollut tiukka. Selvityksen ensimmäisessä osassa on hänen mukaansa kuultu myös lukioiden rehtoreiden mielipiteitä.

Muun muassa Holmberg ilmaisi tyytymättömyytensä siihen, ettei lukioselvityksessä ole huomioitu Kotka Svenska Samskolaa. Juho Eerola (ps.) sanoi, että lukioselvitys tulisi tehdä koko Etelä-Kymenlaakson laajuisena, sillä Karhulan lukio on logistisesti hyvällä paikalla.

Mietteissä opetuksen laadun säilyttäminen

Jari Elo (sd.) mainitsi Karhulan lukion pärjänneen hyvin valtakunnallisessa vertailussa ja kysyi, onko esitetyssä uudessa järjestelyssä riskinä lukiokoulutuksen laadun heikkeneminen.

— Ei ole riskiä laadun tippumiseen, opettajathan sen laadun käytännössä tekevät, vastasi Tikkanen.

Vesa Levonen (kp. sit.) kysyi, miten voi ennaltaehkäistä sitä, etteivät suuremmat opiskelijaryhmät muutu uhaksi. Tikkanen vastasi, että apuna on muun muassa yksilöllinen opintojen suunnittelu.