Kannusjärven ja Metsäkylän koulut jäämässä sittenkin henkiin

Kaupunginjohtaja Hannu Muhonen esittää tiistaina kokoontuvalle kaupunginhallitukselle, ettei kouluja lakkauteta.

Kimmo Seppälä

Kannusjärvenkoulu on Metsäkylän koulun tavoin saamassa oikeuden jatkaa.
Kannusjärvenkoulu on Metsäkylän koulun tavoin saamassa oikeuden jatkaa.

Kannusjärven ja Metsäkylän koulujen lopettamisajatus ollaan hautaamassa Haminassa. Haminan kaupunginhallitus saa tiistaina kaupunginjohtaja Hannu Muhosen palveluverkkoa koskevan esityksen, joka ei sisällä yhdenkään nykyisen koulun lakkauttamista.

Kannusjärven ja Metsäkylän koulujen jatkaminen  mahdollistetaan sillä, että kaupunginvaltuusto tulee muuttamaan aikaisemman valtuuston päätöksen koulujen oppilas- ja opettajaminimistä.

Kahden opettajan kouluja

Muhonen esittää uudeksi linjaukseksi, että edellytys 3-opettajaisesta koulusta muutetaan 2-opettajaiseksi ja vaatimus minioppilasmäärästä lukuvuodessa 40 oppilaasta 30 oppilaaksi.

Metsäkylän ja Kannusjärven koulut muuttuisivat 2-opettajaisiksi lukuvuodesta 2018-2019 lähtien.

Nykyisin voimassa oleva lopetuslinjaus on, että koulu suljetaan, mikäli sen oppilasmäärä on kolmena peräkkäisenä lukuvuonna alle 40. Mikäli joku koulu joudutaan uuden linjauksenkin vuoksi lakkauttamaan, sen toiminta siirretään kunnostettavaan Husulan kouluun tai kouluja yhdistetään.

Esitys pitää sisällään myös uuden koulun rakentamisen Haminan läntiseen osaan. Sen yhteyteen tulevat päiväkoti ja esikoulu.

Metsäkylän ja Kannusjärven kouluihin valmisteltu teknologiavälitteinen opetus tulee esityksen mukaan mahdolliseksi kaikille Haminan kouluille.
Esityksessä todetaan myös, että mikäli koulukiinteistöissä havaitaan akuutteja ongelmia, tulee muista koulujen jatkamista koskevista kriteereistä tarpeen mukaan joustaa.

Yksimieliset esityksen toteutukseen

Kuluvan kuun alussa julkistetusta Haminan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvityksestä tulee Muhosen mukaan lisäksi toteuttaa ne esitykset, joissa selvityksen laatinut valtuustoryhmien puheenjohtajista koostunut työryhmä oli yksimielinen. Metsäkylän ja Kannusjärven koulujen kohtalosta työryhmä ei päässyt yksimielisyyteen.

Sen sijaan selvityksessä esitetään yksimielisesti muun muassa, että Poitsilan ja Uuden-Summan koulujen peruskorjauksesta luovutaan ja ne korvataan Muhosenkin maanantaina esittämällä kaupungin läntiseen osaan rakennettavalla koululla.

Päiväkoteihin muutoksia

Varhaiskasvatuksen osalta selvityksessä esitetään Kurkitien päiväkodista luopumista ja toiminnan keskittämistä Ruissalon päiväkotiin. Uuden-Summan esikoulu siirtyy rakennettavan uuden koulun yhteyteen.

Keskikaupungin vuoropäiväkodin tiloista esitetään luovuttavan ja toiminta siirrettäväksi remontoitavaan ja vuoropäiväkodiksi muuttuvaan Saviniemen päiväkotiin. Saviniemen päiväkodin muu toiminta siirtyisi Linnoituksen päiväkotiin.

Ratkaisut palveluverkosta tekee hallituksen esitysten pohjalta kaupunginvaltuusto.

Lopullisia eivät esitetyt palveluverkkoa koskevat muutokset toteutuessaan tule olemaan. Muhonen nimittäin esittää, että seuraava valtuusto laatii palveluverkkoselvityksen esimerkiksi syksyllä 2021.

Muokattu 19.3. klo 13.01. Muutettu hallituksen kokouspäiväksi tiistai.