Viranomaiset järjestävät kalastuksenvalvontaiskuja Suomenlahden alueella — Myös vesiliikennevalvontaa tehostetaan

Kimmo Seppälä

Merialueilla valvonnan painopisteenä ovat meritaimenen ja vaellussiian kalastus sekä kalojen pyyntimitat.

Suomenlahden merivartiosto, ELY-keskus ja Metsähallituksen erävalvonta tehostavat kalastuksenvalvontaa Suomenlahden merialueilla. Merivartiosto suorittaa valvontaa päivittäisen partioinnin yhteydessä. Tämä lisäksi valvontaiskuja toteutetaan viranomaisyhteistyönä. Valvontaiskut painottuvat tähän kevääseen ja ensi syksyyn.

Merialueilla valvonnan painopisteenä ovat meritaimenen ja vaellussiian kalastus, kalojen pyyntimitat sekä pyydysten lainmukainen merkintä ja kalastusluvat.

Kalastusvalvonnan lisäksi Suomenlahdella tehostetaan vesiliikennevalvontaa ja valvotaan rauhoitusmääräysten, kuten lintujen pesintärauhan johdosta voimassaolevien maihinnousurajoituksien noudattamista.

Kalastuslakiin menettämisseuraamus toukokuun alussa

Kalastuslakiin lisätään uutena menettämisseuraamus toukokuun ensimmäisestä päivästä alkaen. Jos kalastusrikos tai -rikkomus kohdistuu tiettyihin uhanalaisiin ja taantuneisiin kalalajeihin, tuomitaan jatkossa valtiolle menetettäväksi se arvo, joka rikoksen tai rikkomuksen kohteena olevalla kalalla on lajinsa edustajana.

Menettämisseuraamus koskee lohta, järvilohta, ankeriasta, nahkiaista, taimenta, harjusta, nieriää, jokirapua sekä mereen laskevassa joessa tai purossa olevaa siikaa.

Menettämisseuraamuksen arvot perustuvat Luonnonvarakeskuksen laskelmiin. Arvot vaihtelevat muutamista kympeistä tuhansiin euroihin. Korkeinta 7 510 euron arvoa esitetään äärimmäisen uhanalaiselle Vuoksen vesistöalueen järvilohelle.