Kymsoten virkapäätökset vastatuulessa: Hallinto-oikeus kumosi johtajaylilääkärin valinnan — Oikeuden käsiteltävänä on myös palvelujohtajan irtisanominen koeajalla

Ari Ronkainen ja Marja-Liisa Mäntymaa valittivat Arto Toivasen valinnasta Carean johtajaylilääkäriksi. Hallinto-oikeudessa valitus meni läpi: virkaan oli oikeuden mukaan liian lyhyt hakuaika. Toisessa tapauksessa irtisanotun palvelujohtajan mielestä irtisanomisen syitä ei yksilöity riittävästi ja irtisanomisessa tehtiin sen vuoksi muotovirhe. Kymsoten mielestä irtisanominen hoidettiin oikein.

Raimo Eerola

Itä-Suomen hallinto-oikeus kumosi Carean viimevuotisen uuden johtajaylilääkärivalinnan. Toisessa tapauksessa Kymsoten hallitus perustelee hallinto-oikeudelle, miksi palvelujohtajan sai irtisanoa koeajalla.
Itä-Suomen hallinto-oikeus kumosi Carean viimevuotisen uuden johtajaylilääkärivalinnan. Toisessa tapauksessa Kymsoten hallitus perustelee hallinto-oikeudelle, miksi palvelujohtajan sai irtisanoa koeajalla.

Kymsotessa on meneillään kaksi työsuhteisiin liittyvää erimielisyyttä.

Ensimmäisessä tapauksessa Itä-Suomen hallinto-oikeus on antanut päätöksen, jolla se kumoaa johtajaylilääkärin virkaan tehdyn valinnan. Kymsotea edeltänyt sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Carea valitsi kesäkuussa 2018 johtajaylilääkärin virkaan lääketieteen lisensiaatti Arto Toivasen.

Kaksi muuta virkaa hakenutta, Ari Ronkainen ja Marja-Liisa Mäntymaa, valittivat päätöksestä Itä-Suomen hallinto-oikeudelle. Perusteina valituksessa oli liian lyhyt hakuaika ja se, ettei hakijoiden ansioita vertailtu tasapuolisesti.

Hallinto-oikeus: Haussa ei menetelty tasapuolisesti

Kuntalain mukaan ilmoitusten haettavista viroista pitää olla yleisessä tietoverkossa 14 vuorokauden ajan. Carean ilmoitus oli esillä vain viikon. Carea on perustellut lyhyttä hakuaikaa sillä, että virka ei ollut haussa julkisesti vaan sisäisesti kuntayhtymässä ja sen jäsenkunnissa.

Valinnasta valittaneet huomauttavat lyhyen hakuajan olleen kesälomakaudella ja sen vuoksi kaikilla virasta mahdollisesti kiinnostuneilla ei ollut mahdollisuutta virkaa hakea. Lisäksi he katsovat omaavansa pidemmän ja virkaan sopivamman kokemuksen kuin Toivanen.

Hallinto-oikeus kumoaa johtajaylilääkärin valinnan sillä perusteella, että hakuaika on ollut lyhyt ja ajoittunut lomakaudelle. Lisäksi avoimesta virasta oli ilmoitettu puhelimitse Mäntymaalle, mutta ei muille. Oikeuden mukaan menettely ei ole ollut tasapuolista ja tapa on horjuttanut luottamusta päätöksenteon objektiivisuuteen.

Päätöksestä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Palvelujohtaja sanottiin irti koeajalla

Toisessa tapauksessa on kyseessä Kymsoten palvelujohtajan irtisanominen koeajan aikana.

Perjantaina kokoontunut Kymsoten hallitus toteaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle tekemässään lausunnossa, ettei tapauksessa ole menetelty kuntalain vastaisesti. Kymsote toteaa, ettei ole perusteita muuttaa tehtyä irtisanomispäätöstä.

Irtisanottu palvelujohtaja teki virkasuhteen purkamisesta oikaisupyynnön Kymsoten hallitukselle. Hallitus päätti kesäkuussa hylätä oikaisupyynnön, minkä jälkeen palvelujohtaja on valittanut asiasta Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

Irtisanotun mukaan perustelut riittämättömiä

Kymsote toteaa hallinto-oikeudelle tekemässään vastauksessa, että kattavat perusteet virkasuhteen purkamiselle annettiin jo kesäkuussa. Kymsoten mukaan irtisanottu on tietoisesti ja vapaaehtoisesti hakeutunut uudenlaiseen tehtävään Kymsoteen sen aloittaessa toimintansa. Uuden sisällön lisäksi työssä on ollut erilainen palkkaus ja siinä on vaadittu aiemmasta tehtävästä poikkeavaa johtamisosaamista.

Irtisanotulla on ollut oikeus siirtyä Kymsoten työntekijäksi vanhan palvelusuhteen ehdot säilyttäen, mutta hän on siirtynyt uuteen virkasuhteeseen. Kymsote perustelee uutta virkasuhdetta sillä, että virkavalinnasta on tehty valintapäätös. Vanhana työntekijänä liikkeenluovutuksen yhteydessä siirtyminen uuteen organisaatioon ei edellyttäisi uutta valintapäätöstä eikä hakuprosessia.

Irtisanotun mielestä koeajalla tehdyn irtisanomisen syitä ei ole yksilöity riittävästi ja sen vuoksi irtisanomisen syy on epäasiallinen. Irtisanotun mukaan vajavainen irtisanomisen syyn ilmoittaminen merkitsee päätöksen kumoavaa muotovirhettä. Kymsote puolestaan toteaa, ettei työ- ja virkasuhteiden purkamiselle koeajalle ole asetettu perusteluvelvollisuutta. Hyvään työnantajakäytäntöön on kuitenkin katsottu kuuluvaksi jonkinlaisen perusteen kertominen. Kymsote on esittänyt perusteeksi yleisen sopeutumattomuuden virkaan.

Kymsoten mukaan koeaikaa on selvästi voitu käyttää virkasuhteessa eikä valituksessa ole todellisia väitteitä siitä, että koeaikapurku olisi perustunut syrjiviin tai epäasiallisiin syihin. Näiden syiden perusteella Kymsoten hallitus toteaa hallinto-oikeudelle, että päätöstä purkaa palvelujohtajan virkasuhde koeajalla ole perusteita muuttaa.