Jamilahden kansanopisto ja Kymenlaakson Opisto yhdistyvät

Uudella opistolla tulee olemaan toimintaa Jamilahdessa Haminassa ja Inkeroisissa Kouvolassa.

Kimmo Seppälä

Kymenlaakson Opiston rehtori Olli Laurila (vas.), Jamilahden kansanopiston rehtori Sanna Gango, Kymenlaakson Opiston kannatusyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Veikko Niemi ja Karjalan Evankelisen Seuran hallituksen puheenjohtaja Juha Tanska kertoivat uuden opiston syntymisestä Jamilahden kansanopistolla torstaina.
Kymenlaakson Opiston rehtori Olli Laurila (vas.), Jamilahden kansanopiston rehtori Sanna Gango, Kymenlaakson Opiston kannatusyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Veikko Niemi ja Karjalan Evankelisen Seuran hallituksen puheenjohtaja Juha Tanska kertoivat uuden opiston syntymisestä Jamilahden kansanopistolla torstaina.

Jamilahden kansanopisto Haminasta ja Kymenlaakson Opisto Kouvolasta yhdistyvät. Ensivuoden alussa tapahtuvan yhdistymisen seurauksena syntyvälle opistolle tulee nimeksi Kymenlaakson Opisto.

— Nimi on sopiva, kun ollaan Kymenlaaksossa. Tällä fuusiolla on luotu yksi Suomen suurimpia ja merkittävimpiä vapaan sivistystyön oppilaitoksista, Kymenlaakson Opiston kannatusyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Veikko Niemi sanoo.

Tällä fuusiolla on luotu yksi Suomen suurimpia ja merkittävimpiä vapaan sivistystyön oppilaitoksista. — Veikko Niemi

Opistojen sulauttamista toisiinsa Niemi perustelee muun muassa toimintaympäristöjen muutoksella, kun Kymenlaakson väkimäärä vähenee ja ikääntyy. Myös resurssien turvaaminen puolsi yhdistymispyrkimyksiä.

— Valtiovallan toimenpiteet eli rahoituksen tiukentaminen pakotti pienet yksityiset opistot miettimään tulevaisuutta. Todettiin, ettei meidän kannata kilpailla keskenämme, vaan yhdistää voimat ja osaaminen. Siten päädyttiin tähän Kymenlaakson Opiston kannalta hyvään ratkaisuun ja uskon että se nähdään Jamilahdessa samalla tavalla.

Yhdistyminen vaatii vielä opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksynnän, mutta Niemen mukaan ministeriöstä on näytetty asialle vihreää valoa.

Työntekijät uuteen opistoon

Yhdistyvillä opistoilla on vakituista henkilöstöä yhteensä parisenkymmentä, jotka kaikki siirtyvät uuden opiston palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Opiston rehtoriksi tulee Kymenlaakson Opiston nykyinen rehtori Olli Laurila ja vararehtoriksi Jamilahden opiston rehtori Sanna Gango. Opiston hallinto sijoittuu Inkeroisiin Kouvolaan.

Jamilahdessa sijaitsevat kiinteistöt jäävät Jamilahden kansanopiston toimintaa vuoden loppuun saakka hoitavan Karjalan Evankelisen Seuran omistukseen. Kymenlaakson Opisto vuokraa tilat seuralta opistotoiminnalle. Seura huolehtii myös Kymenlaakson Opiston ruokahuollosta.

Liikelaitosajatuksesta luovuttiin

Jamilahden kansanopistosta käytiin Karjalan Evankelisen Seuran hallituksen puheenjohtaja Juha Tanskan mukaan keskusteluja useiden eri tahojen kanssa yhteistyökumppania etsittäessä. Muun muassa Haminan kansalaisopiston ja Jamilahden kansanopiston yhdistämistä kaupungin liikelaitokseksi selvitettiin varsin pitkälle. Hanke kuitenkin jäi selvityksen laatimisen tasolle.

— Totesimme Haminan kaupungin kanssa hyvässä yhteisymmärryksessä, että liikelaitosmalli ei ole paras mahdollinen malli vapaan sivistystyön koulutukseen, joka vaatii joustavuutta ja kykyä reagoida nopeasti, Tanska toteaa.

Kymenlaakson Opistolle tulee lupa harjoittaa Haminassa myös kansalaisopistotoimintaa. Tarkoitus ei kuitenkaan ole kilpailla Haminan kansalaisopiston kanssa.

— Kansalaisopistotoiminta tulee olemaan hyvin pienimuotoista emmekä millään tavoin kilpaile Haminan kansalaisopiston kanssa, Olli Laurila vakuuttaa.

Kymenlaakson Opisto 1.1.2020 alkaen

-Tarjoaa vapaan sivistystyön kansalaisopisto- ja kansanopistokoulutusta Kouvolassa ja Haminassa.

-Toimipisteet Inkeroisissa Kouvolassa ja Jamilahdessa Haminassa.

- Kansanopiston linjoilla opiskelijoita n. 350 vuosittain.

- Kansanopiston opetustarjonnassa muun muassa graafinen ala, peliala, erityisopetus, avoimen yliopiston opintoja, maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus, kieli- ja kansainvälisyyskoulutuksia