Kotkansaarella haisi viime vuonna poikkeuksellisen paljon — Ilmanlaatu oli pääsääntöisesti hyvä tai tyydyttävä, Karhulassa ja Haminassa kärsittiin keväällä katupölystä

Kotkansaaren hajuhaitat johtuivat pääsääntöisesti Kotkamillsin jätevedenpuhdistamon toimintahäiriöistä.

Juhana Lappalainen

Hiekoitushiekoista aiheutuva pöly kiusaa keväisin etenkin astmaatikoita.
Hiekoitushiekoista aiheutuva pöly kiusaa keväisin etenkin astmaatikoita.

Kotkan ja Haminan ilmanlaadusta vuonna 2018 tehty raportti on valmistunut. Kaupunkirakennelautakunta käsittelee ympäristölautakunnasta tullutta raporttia ensi viikon kokouksessaan.

Ilmanlaatua tarkkailevia pysyviä mittausasemia oli Kotkansaarella ja Rauhalassa sekä Haminan Havoshaassa. Ilmanlaatu kaikilla mittausasemilla oli vuonna 2018 hyvä tai tyydyttävä valtaosan ajasta, eikä ilmanlaadulle asetettuja raja-arvoja ylitetty minkään mitatun ilman epäpuhtauden osalta.

Kotkamillsilta hajuja

Kotkansaarella koettiin kuitenkin poikkeuksellisen paljon hajuhaittoja. Viihtyvyyttä vähentäviä hajutunteja oli 190, kun vuonna 2017 niitä oli 35. Lisäksi heikentyneen ilmanlaadun tunteja oli Kotkansaaren mittausasemalla 207, mikä on yli 5 kertaa edellisvuotta enemmän. Tämä johtui pääsääntöisesti lisääntyneistä pienhiukkasista ilmassa.

Isoin osa hajuhaitoista johtui Kotkamillsin tehtaan jätevedenpuhdistamon toimintahäiriöistä, jotka heijastuivat puhdistusprosessissa syntyneen kuitulietteen laatuun ja käsittelyyn. Pahimmillaan hajuhaitat olivat huhti-toukokuussa viime vuonna.

Katupölyä Rauhalassa ja Haminassa

Aurinkoinen ja vähäsateinen kevät pahensi katupölyongelmia varsinkin Rauhalan ja Haminan mittausasemilla. Välttävän, huonon tai erittäin huonon ilmanlaadun tunteja oli Rauhalassa 279, lähes kaksinkertainen määrä vuoteen 2017 verrattuna. Haminassa heikentyneen ilmanlaadun tunteja oli 473.

Rauhalassa ilmanlaadun heikkeneminen johtui yleensä kohonneista hengitettävien pienhiukkasten pitoisuuksista, Haminassa pienhiukkasten pitoisuuksista.

Alustavien tietojen perusteella ilmaa kuormittavien laitosten ja satama-alueiden päästöissä ei tapahtunut suuria muutoksia. Liikenteen typenoksidien ja hiukkasten päästöt noudattivat alenevaa päästötrendiä.