Tiutinen on vuoden 2019 kymenlaaksolainen kylä — Saariyhteisön aktiivisuus teki positiivisen vaikutuksen valitsijoihin

Tiutisen työväenyhdistyksen pyörittämä työväentalo toimii saarella järjestettävien tapahtumien keskipisteenä ja kyläläisten kohtaamispaikkana.

Jussi lopperi

Tiutisen työväentalo on kyläläisten kohtaamispaikka ja monien tapahtumien areena. Tämä huomioitiin vuoden kylän valinnassa.
Tiutisen työväentalo on kyläläisten kohtaamispaikka ja monien tapahtumien areena. Tämä huomioitiin vuoden kylän valinnassa.

Kymenlaakson liitto päätti maanantaina valita Tiutisen vuoden 2019 kymenlaaksolaiseksi kyläksi. Ehdotuksia vuoden kyläksi saapui 5. Lisäksi valinnoissa huomioitiin aiempina vuosina saapuneet ehdotukset. Valinnan perusteluissa kehutaan Tiutisen yhteisöllisyyttä ja virikkeellisyyttä.

— Saaressa toimii hyvässä yhteistyössä monia yhdistyksiä, jotka vuorovaikutuksessa kaupungin kanssa edistävät kylän toimintoja tulevaisuusorientoituneesti. Tiutisen työväenyhdistyksen pyörittämä työväentalo toimii saarella järjestettävien tapahtumien keskipisteenä ja kyläläisten kohtaamispaikkana, kertoo Elina Seppänen Kymenlaakson Kylät ry:stä.

Tiutisessa käynnissä olevissa hankkeissa rakennetaan työväentalon läheisyyteen lähiliikuntapaikkaa ja tehdään mobiilikartoitusta saaren luontokohteista. Uusi pyörätie saareen valmistunee juhannukseen mennessä. Palkintoperusteluissa kiitellään saarelaisten aktiivisuutta myös tapahtumien ja kyläkokousten järjestäjinä sekä kannanottojen tekijöinä.

Vuoden kylän valintatoimikunta koostui Kymenlaakson Kylät ry:n, Leader Sepran ja Pohjois-Kymen Kasvun edustajista. Vuoden kylän lisäksi valintatoimikunta teki ehdotukset kylätoiminnan tiennäyttäjän ja maaseututoimijan titteleistä. Valinnoilla halutaan nostaa esiin kylien monipuolista toimintaa ja lisätä kylätoiminnan tunnettuutta ja näkyvyyttä. Maakunnalliset valinnat toimitetaan Suomen Kylät ry:n valtakunnalliseen kisaan.

Luetuimmat