Maakuntamuseosta vastuumuseoksi – Kymenlaakson museo jalkautuu tulevaisuudessa enemmän ihmisten pariin

Rakennuksiin ja arkeologiaan liittyvän neuvonta- ja ohjaustyön kautta museo on yhteydessä asukkaisiin ympäri maakuntaa.

Kimmo Seppälä

Kymenlaakson museo otti hoitaakseen kolmesta aluevastuumuseotehtävästä kaksi: kulttuuriympäristötehtävän ja museotoiminnan edistämistehtävän.
Kymenlaakson museo otti hoitaakseen kolmesta aluevastuumuseotehtävästä kaksi: kulttuuriympäristötehtävän ja museotoiminnan edistämistehtävän.

Uusi museolaki astui voimaan tammikuun alussa, ja sen myötä Kymenlaakson museosta tuli alueellinen vastuumuseo. Samalla museon alueellisesta toiminnasta tuli lakisääteistä ja rahoituspohjakin muuttui. Uudistuksen tavoitteena oli saada Suomen jokaiseen maakuntaan kattavat alueelliset museopalvelut.

Aluevastuumuseoiden lakisääteisiin tehtäviin kuuluvat museotoiminnan edistäminen maakunnassa, kulttuuriympäristötehtävä ja alueellinen taidemuseotehtävä. Kymenlaakson museo otti hoitaakseen kolmesta aluevastuumuseotehtävästä kaksi: kulttuuriympäristötehtävän ja museotoiminnan edistämistehtävän. Kolmannen eli alueellisen taidemuseotehtävän Kymenlaaksossa hoitaa entiseen tapaan Etelä-Karjalan museo Lappeenrannassa.

Museo tulee lähemmäs ihmisiä

Kulttuuriympäristötehtävä pitää sisällään viranomaistoiminnat niin rakennetun kulttuuriympäristön kuin arkeologiankin osalta. Museo toimii myös ohjaajana erilaisissa korjaushankkeissa. Rakennuksiin ja arkeologiaan liittyvän neuvonta- ja ohjaustyön kautta museo on yhteydessä asukkaisiin ympäri maakuntaa.

Jatkossa tavoitteena on vahvistaa museon osaamista perinteisen rakentamisen lisäksi moderniin rakennusperintöön liittyen. Myös tiedon avaaminen digitaalisesti kaikkien katsottavaksi, jaettavaksi ja hyödynnettäväksi avaa uusia mahdollisuuksia.

Museotoiminnan edistämistehtävän tavoitteena on toimia kulttuuriperinnön asiantuntijana sekä kehittää ja edistää museotoimintaa, toimialan yhteistyötä sekä kulttuuriperinnön tallentamista ja digitaalista saatavuutta.

Kymenlaaksossa toimii esimerkiksi paljon aktiivisia kyläyhdistyksiä, jotka vaalivat paikallisuutta. Perinteisen museotyön lisäksi tarkoituksena olisikin jalkautua entistä enemmän näiden yhteisöjen ja yleisöjen pariin. Myös digitaalisuus antaa mahdollisuuksia viedä kulttuuriperintöä kaikkien saataville.