Kotka on valmis tekemään uusia päätöksiä itäisen rantaradan hankeyhtiön rahoituksen kattamiseksi – Kaupunginjohtaja Esa Sirviö: "Tarvittaessa saamme nopealla aikataululla kaupunginhallituksen ja valtuuston kokouksen pystyyn"

Kotkan kaupunginjohtaja Esa Sirviön mukaan Kotkalla on valmiudet tehdä lisäpäätöksiä, jotta oletettu puuttuva rahoituksen rahasumma saadaan katettua.

Kai Skyttä

Kotka on valmiina lisäpäätöksiin. Arkistokuva.
Kotka on valmiina lisäpäätöksiin. Arkistokuva.

Kotkan kaupunki toteaa, että liikenne- ja viestintäministeriön tiedote näyttää perustuvan virheelliseen käsitykseen itäisen rantaradan Porvoo-Luumäki-linjausta suunnittelevan hankeyhtiön rahoituksen vajauksesta. Liikenne- ja viestintäministeriö tiedotti eilen jatkavansa neuvotteluja itäisen suunnan hankeyhtiöstä Porvoo-Kouvola-raidelinjauksen pohjalta. Ministeriö kertoi tiedotteessaan, että kuntien rahoitusosuus näyttää toteutuvan Porvoo–Kouvola-linjauksen osalta. Sen sijaan Porvoo-Kotka-Luumäki-linjauksen suunnittelua puoltaneiden kuntien vastausten perusteella rahoitus jäisi noin 16 miljoonaa euroa vajaaksi tarvittavasta noin 54 miljoonasta eurosta.

Kotkan kaupunginjohtaja Esa Sirviön mukaan Kotkalla on valmiudet tehdä lisäpäätöksiä, jotta oletettu puuttuva rahoituksen rahasumma saadaan katettua.

– Tarvittaessa saamme nopealla aikataululla kaupunginhallituksen ja valtuuston kokouksen pystyyn. Tehdään uusia päätöksiä sitten, kertoo Sirviö.

Jatkoneuvotteluihin on mahdollisuus

Sirviön mukaan ministeriö on ilmeisesti ottanut lähtökohdaksi sen, että ulkopuolinen rahoitusosuus 49 prosenttia pitää täyttyä, että pääsee jatkoneuvotteluihin.

– Pystymme tarvittaessa tekemään sellaisen päätöksen, että Kotka ottaa nyt omalla päätöksellään puuttuvan osuuden itselleen. Kun mennään jatkoneuvotteluihin, sittenhän ne neuvotellaan joka tapauksessa uudelleen, sanoo Sirviö.

– Jos pystytään joka tapauksessa osoittamaan, että rahoitusvajaus täyttyy, on mahdollisuus edelleen jatkoneuvotteluihin. Sen eteen me tulemme tekemään päätöksiä ja työtä.

Juha Rika

6631113.jpg

Porvoo osallistuu enintään 10 miljoonalla eurolla

Kotkan kaupunki kertoo tiedotteessaan, että kesällä 2020 itäisen rantaradan kuntien valtuustot päättivät pääomittaa hankeyhtiötä alustavan arvion mukaan yhteensä 37,7 miljoonalla eurolla. Tämä jo päätetty pääomitus jakautuu näin: Loviisa 6,0 miljoonaa euroa, Pyhtää 2,1 miljoonaa euroa, Kotka 21,4 miljoonaa euroa ja Hamina 8,2 miljoonaa euroa.

Tämän jälkeen muiden julkisten tai yksityisten toimijoiden rahoituksen osuudeksi jäi alustavassa arviossa 16,3 miljoonaa euroa. Porvoon kaupunginhallitus päätti 31. elokuuta osallistuvansa alustavasti itäisen ratalinjauksen hankeyhtiön perustamiseen ja rahoittamiseen enintään 10 miljoonalla eurolla, myös siinä tapauksessa, jos itäisen rantaradan linjaus etenee.

Myös Haminan–Kotkan Satama osallistuu yhdessä omistajiensa eli Kotkan ja Haminan kaupunkien kanssa jatkokeskusteluihin hankeyhtiön pääomittamisesta. Tämän lisäksi kolme satamassa toimivaa yritystä on ilmoittanut kiinnostuksestaan hankeyhtiön pääomittamiseen.

Tällöin Porvoo-Luumäki-linjausta toteuttavan itäisen rantaradan hankeyhtiön rahoituksesta puuttuisi 6,3 miljoonaa euroa. Kotkan kaupungin tiedotteen mukaan liikenne- ja viestintäministeriölle on viestitty, että itäisen rantaradan kaupungit, kunnat, satamayhtiö ja yritykset etsivät ratkaisun puuttuvaan 6,3 miljoonaan euroon, jos EU-tuet tai Helsingin ja muiden kaupunkien osallistuminen eivät kata sitä. Ministeriölle on viestitty myös, että kaupunkien rahoituspäätökset ovat alustavia ja kaupungit ovat valmiina neuvottelemaan rahoitusosuuksista tarkemmin sitten, kun ratalinjaus on päätetty ja kun kaikki radan vaikutuspiiriin kuuluvat tahot ovat selvillä.

Muokattu 1.10. kello 14.12. Ensimmäistä virkettä ja viimeistä kappaletta selkeytetty. Otsikkoa muokattu. Lisätty yksi kuva. Lisätty tietoa Haminan–Kotkan satamasta ja linkki aihetta käsittelevään aiempaan uutiseen.