AVI antoi luvan Venäjän ja Saksan välisille Nord Stream 2 -maakaasuputkille — Kalastajat saavat korvauksia asennustöiden aiheuttamista tulonmenetyksistä

Maakaasuputkien asennusta valmistelevat työt on tarkoitus aloittaa tänä keväänä, ja putket ottaa käyttöön vuoden 2019 lopulla.

Kimmo Seppälä

Putket sijoitetaan meressä ennalta määriteltyyn, 20 metriä leveään asennuskäytävään.
Putket sijoitetaan meressä ennalta määriteltyyn, 20 metriä leveään asennuskäytävään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt vesilain mukaisen luvan Venäjän ja Saksan välille sijoitettaville Nord Stream 2 -maakaasuputkille Suomen talousvyöhykkeellä.

— Luvansaaja on aiemmin saanut valtioneuvoston suostumuksen hyödyntää talousvyöhykettä, muistuttaa ympäristöylitarkastaja Piia Nieminen Etelä-Suomen Aluehallintovirastosta.

Nord Stream 2 -hankkeessa asennetaan merenpohjaan kaksi maakaasuputkea Venäjän Narvanlahdelta Saksaan Lubiminin alueelle.

— Putkilinjojen kokonaispituus Itämerellä on noin 1 200 kilometriä ja osuus Suomen talousvyöhykkeellä 374 kilometriä. Maakaasuputkien linjaus kulkee olemassa olevien Nord Stream -putkilinjojen läheisyydessä.

Muinaismuistot suojataan

Hanke sisältää kahden maakaasuputken laskemisen meren pohjaan, putkien käytön sekä käytönaikaiset huoltotyöt Suomen merialueella. Putket sijoitetaan ennalta määriteltyyn, 20 metriä leveään asennuskäytävään.

— Asennuskäytävillä olevat sodanaikaiset ammukset, joita on noin 87, raivataan ennen muiden töiden aloittamista. Putkien tueksi merenpohjaan rakennetaan kivipenkereitä useisiin kohtiin. Merenpohjassa olevat muut kohteet, kuten muinaismuistot, kaapelit ja putket, suojataan tai kierretään, kuvailee Nieminen.

Maakaasuputkien suunniteltu käyttöikä on 50 vuotta.

Työt alkavat tänä keväänä

Ympäristövaikutukset pyritään pitämään mahdollisimman pieninä

Maakaasuputkien asennusta valmistelevat työt on tarkoitus aloittaa tänä keväänä, ja putket ottaa käyttöön vuoden 2019 lopulla.

— Työt aiheuttavat muun muassa veden samentumista, melua ja painevaikutuksia. Merkittävimmät ympäristöhaitat tulevat lähistöllä oleville eläimille, kuten hylkeille, kaloille ja linnuille, kun ammuksia raivataan, kertoo Nieminen.

Luvassa annetuilla lupamääräyksillä minimoidaan hankkeesta aiheutuvia ympäristövaikutuksia.

— Niitä vähennetään töiden ajoituksella, karkoittimilla ja kuplaverholla. Asennuslaivan ympärille muodostetaan suoja-alue asennustyön ajaksi, ja se haittaa lyhytaikaisesti myös laivaliikennettä ja kalastusta.

Korvauksia kalastajille

Luvansaaja on sopinut korvaavansa edunmenetyksiä, joita asennustyöt aiheuttavat kaupallisille kalastajille.

— Maksettavaksi on määrätty vuotuinen 33 500 euron kalatalousmaksu, joka on käytettävä maakaasuputkien rakentamisesta ja käytöstä johtuvien kalataloudellisten haittojen vähentämiseen, toteaa Nieminen.

Kalatalousmaksu tarkistetaan viiden vuoden välein.

Luvanmukaiset työt voidaan aloittaa ennen sen lainvoimaiseksi tuloa, sillä luvansaajalle on myönnetty siihen oikeuttava valmistelulupa.

— Luvansaaja määrätään myös maksamaan 70 miljoonan euron vakuus, jolla voidaan korvata ne vahingot, haitat ja kustannukset, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan määräysten muuttaminen voi aiheuttaa.

Uusimmat uutiset