Rivitaloille sittenkin poikkeamislupa — Virolahden kunnanhallitus näki asian toisin kuin lautakunta

Kunnanhallitus myönsi poikkeamisluvan kolmelle rivitalolle Vaalimaantien varteen.

Rivitaloille sittenkin poikkeamislupa — Virolahden kunnanhallitus näki asian toisin kuin lautakunta

Kolmen rivitalon rakentaminen Vaalimaantien varteen otti maanantaina yllättäen askeleen kohti toteutumista Virolahdelle. Virolahden kunnanhallitus päätti vastoin rakennuslautakunnan lausuntoa myöntää virolahtelaiselle Esa Mässelille poikkeamisluvan rivitalojen rakentamiseksi. Hallitus asetti luvan ehdoksi, että Mässeli huolehtii omalla kustannuksellaan talojen suojaamisesta liikenteen melulta ja päästöiltä. Lisäksi taloille on tehtävä kulkuyhteys läheisen Kurkelantien kautta eikä suoraan Vaalimaantielle. Taloille on kahden vuoden kuluessa haettava vielä rakennuslupa.

Mässeli aikoo rakentaa kolme puuverhoiltua rivitaloa, joihin tulee yhteensä 24 asuntoa. Rivitalot on suunniteltu noin 5 300 neliön alueelle, jossa on voimassa ainoastaan osayleiskaava.

Viranomaisilla ei lupaa vastaan

Asemakaavan puuttuminen oli rakennuslautakunnan lupaa vastustavassa päätöksessä yksi peruste. Lautakunnan mukaan rivitalot vaikeuttaisivat myöhemmin tapahtuvaa alueen asemakaavoitusta. Lautakunta yhtyi esittelijän kantaan, että Mässeli ei ollut esittänyt erityistä syytä, jonka perusteella kunta voisi myöntää poikkeamisluvan.

Samaten perusteluissa todettiin, että luvan myöntämisen este on myös alueen maanomistajien tasapuolinen kohtelu. Mikäli alueen muut maanomistajat hakisivat vastaavia lupia rivitaloille, olisi ne tasapuolisuusperiaatteen mukaan myönnettävä ja alueen asemakaavoitus vaikeutuisi entisestään.

Poikkeamisluvasta pyydetyissä viranomaislausunnoissa ei luvan myöntämiselle nähty esteitä, vaan asian todettiin kuuluvan kunnan päätösvaltaan.