Keino-agentit auttavat Kymenlaakson kuntia tekemään ekologisia ratkaisuja hankinnoissaan

Julkisiin hankintoihin käytetään Suomessa noin 35 miljardia euroa vuosittain, mikä on keskimäärin 16 prosenttia bruttokansantuotteesta.

Johanna Vehkaluoto

Marianne Ahvenranta toimii Keino-agenttina Kotkan ja Haminan seudulla.
Marianne Ahvenranta toimii Keino-agenttina Kotkan ja Haminan seudulla.

Kymenlaaksossa on tänä syksynä aloittanut kaksi Keino-muutosagenttia: Marianne Ahvenranta Kotkan ja Haminan seudulla ja Marita Melkko Kouvolassa. Molemmat toimivat myös alueensa hankinta-asiamiehenä. Naiset jakavat tietoa alueen hankintayhteistyöstä, verkostoista ja tapahtumista sekä tukevat yrityksiä sekä kuntia näihin liittyvissä asioissa.

Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus Keino on osa hallitusohjelman toteutusta ja sen toimintaa ohjaa ja rahoittaa työ- ja elinkeinoministeriö. Se tukee ja auttaa julkisia hankkijoita kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen kehittämisessä.

Paikalliset muutosagentit tuovat osaamiskeskukselle tietoa alueen tilanteesta ja paikallisista tarpeista ja neuvovat ja sparraavat alueensa hankintayksiköitä Keinon toiminnan mukaisesti. He myös verkottavat eri hankintayksiköitä ja -asiantuntijoita keskenään ja aktivoivat hankintayksiköitä mukaan verkostotoimintaan ja kehittäjäryhmiin.

Hankinnoilla voi vaikuttaa kestävään kehitykseen

Julkisiin hankintoihin käytetään Suomessa noin 35 miljardia euroa vuosittain, mikä on keskimäärin 16 prosenttia bruttokansantuotteesta. Julkiset hankinnat vaikuttavat myös merkittävästi seudun elinvoimaisuuteen. Hankinnoilla voidaan vaikuttaa myös kestävään kehitykseen niin ekologisesti, sosiaalisesti kuin taloudellisestikin.

— Jos julkishankkijat kehittävät omia hankintojaan kohti ekologisesti ja sosiaalisesti kestävämpiä ratkaisuja, siitä hyötyvät myös asukkaat ja yrittäjät. Ekologisuus voi olla myös taloudellisuutta. Kestävämmät ratkaisut esimerkiksi rakentamisessa voivat tuoda säästöjä myös pitkällä tähtäimellä, kertoo Ahvenranta.

Mitä aikaisemmassa vaiheessa yrittäjät pääsevät mukaan hankintojen suunnitteluun, sen parempi lopputulos. Markkinavuoropuhelutilaisuudessa yritykset saavat äänensä kuuluviin ja hankintayksiköt kykenevät määrittelemään hankinnan kohteen paremmin.

— Kun alueemme hankintayksiköt saavat lisää konkreettisia työkaluja ja toimintamalleja hankintojen kehittämiseen, tämä sataa osaltaan myös yritysten ja veronmaksajien laariin, Ahvenranta arvioi.

Cursorin tänään järjestämä Hankintapäivä on yksi keino vaikuttaa hankintojen alueellistamiseen ja sitä kautta seudun elinvoiman lisäämiseen.