Oikeusasiamies hylkäsi Kotkan kouluja koskevan sisäilmakantelun, mutta tekee syksyllä tarkastuksen Kotkan opetustoimeen

Helmi-maaliskuun vaihteessa tehty kantelu Kotkan kaupungin menettelystä koulujen sisäilma-asioissa hylättiin. Kantelu syytti kaupunkia muun muassa koulukiinteistöjen kunnossapidon ja korjausten laiminlyönnistä sekä sisäilmaongelmien salailusta ja vähättelystä.

Raimo Eerola

Sisäilmakantelu koski muun muassa Otsolan koulua.
Sisäilmakantelu koski muun muassa Otsolan koulua.

Kotkan kaupungin menettelystä koulujen sisäilmaongelmien hoitamisessa tehtiin helmi-maaliskuun vaihteessa kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle. Kantelu on nyt saanut hylkäävän ratkaisun.

Kantelussa arvosteltiin Kotkan kaupungin tapaa käsitellä sisäilmaongelmia. Kantelun mukaan Kotkan kaupunki ”tietoisesti sairastuttaa lapsia” laiminlyömällä kiinteistöjensä kunnossapitoa ja korjauksia.

Lisäksi kantelu muun muassa syytti kaupunkia sisäilmaongelmien salaamisesta ja vähättelystä. Kantelun väitteet koskivat erityisesti Metsolan, Ruonalan ja Otsolan kouluja sekä Kotkansaaren koulun Haukkavuoren toimipistettä.

Vaikka kantelun väitteet hylättiin, jatkaa apulaisoikeusasiamies asian tarkkailua tekemällä syksyllä tarkastuksen Kotkan opetustoimeen. Tarkastuksen yhteydessä oikeusasiamies voi edelleen arvioida ja ottaa huomioon niitä seikkoja, joita kantelu toi esille.

Kaupunki vastasi kanteluun

Kantelun johdosta Kotkan kaupunginhallitus toimitti toukokuun lopulla oikeusasiamiehelle kaupungin toimitilahallinnon, teknisten palveluiden, opetustoimen ja ympäristöterveydenhuollon selvitykset. Oikeusasiamiehelle toimitettiin myös kaupungin sisäilmaongelmia koskeva toimintamalli sekä oppilaille ja huoltajille suunnattu ohjeistus sisäilmaoireiden tutkimisesta.

Kaupungin selvitys eritteli Kotkan tapaa selvittää ja ratkaista koulukiinteistöjen sisäilmaongelmia. Selvitys muun muassa kertoi, että kaikissa neljässä kantelun kohteena olleessa koulussa ovat toimineet ennen kantelua sisäilmaryhmät, jotka toimivat edelleen.

Oikeusasiamiehen käytössä olivat kaupungin selvityksen lisäksi viimeisimmät tarkastuskertomukset Kotkan ympäristöpalveluiden toimintayksikön kouluihin tekemistä tarkastuksista. Käytössä olivat myös Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun tarkastuskertomukset koskien Kotkan opetustoimea, Haukkavuoren koulua ja Otsolan koulua.

Oikeusasiamies voi käsitellä vain kanteluja, jotka koskevat kahden viimeisen vuoden aikaisia tapahtumia, joten kantelun käsittely perustui vain vuosien 2017 ja 2018 aineistoihin.