Vartiolaiva Merikarhu halutaan Kotkaan – Alus täydentäisi myös itäisen Suomenlahden öljyntorjunta- ja palonsammutuskapasiteettia

Elinkaarensa lopulla oleva koululaiva Katarina voitaisiin korvata aluksella, josta Rajavartiolaitos on tiettävästi luopumassa.

Ville Mäkilä / arkisto

Rajavartiolaitoksen vartiolaiva Merikarhu on ollut myynnissä, mutta ei ole löytänyt uutta omistajaa. Alus haluttaisiin nyt Kotkaan koululaivaksi Ekamille.
Rajavartiolaitoksen vartiolaiva Merikarhu on ollut myynnissä, mutta ei ole löytänyt uutta omistajaa. Alus haluttaisiin nyt Kotkaan koululaivaksi Ekamille.

Kymenlaakson liitto tukee ajatusta vartiolaiva Merikarhun luovuttamisesta Kotkaan Ekamille.

Maakuntajohtaja Jaakko Mikkola esittää lausunnossaan maakuntahallitukselle, että Merikarhulla voitaisiin korvata jo elinkaarensa lopussa oleva koululaiva Katariina.

Kymenlaakson liitto ja Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä ovat toimineet vuosikymmeniä molempia hyödyttävässä yhteistyössä.

– Koululaiva Katarina lähestyy tietojemme mukaan elinkaarensa päätä. Kymenlaakson liiton näkökulmasta vartiolaiva Merikarhu olisi sopiva seuraaja Katarinalle, toteaa Mikkola.

Rajavartiolaitos on tiettävästi luopumassa vartiolaiva Merikarhusta.

Merikarhulle hyvä sijoituspaikka olisi Mikkolan mielestä Kotka ja siellä toiminta Ekamin Merenkulkualan koulualuksena.

– Merikarhun öljyntorjunta- ja palonsammutusvalmius olisi myös erittäin hyvä lisä olemassa olevaan kapasiteettiin, sijaitseehan Hamina-Kotkan satama laajalla alueella Etelä-Kymenlaaksossa, sanoo Mikkola.

sari Tauru

Koululaiva Katarina on palvellut jo vuosikymmeniä ja aluksen ikä tuottaa jo haasteita.
Koululaiva Katarina on palvellut jo vuosikymmeniä ja aluksen ikä tuottaa jo haasteita.

Koulutusta myös talviaikaan

Kotkassa nykyisin koululaivana oleva Katarina on palvellut jo vuosikymmeniä, ja aluksen ikä tuottaa jo haasteita, sanoo Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymän Ekamin johtaja, rehtori Sami Tikkanen.

– Erityisesti aluksen varaosien saatavuus tuottaa ongelmia. Olemme jo pidemmän aikaa kartoittaneet eri vaihtoehtoja uuden koululaivan saamiseksi. Ja itse asiassa olemme pyytäneet taustatukea Kymenlaakson liitolta, kertoo Tikkanen.

Tikkasen mukaan Merikarhu ei ole löytänyt uutta omistajaa, jolloin Ekami päätyi jättämään anomuksen aluksen saamiseksi Kotkaan.

– Alus takaisi useaksi kymmeneksi vuodeksi merenkulkualan koulutuksen säilymisen täällä. Lisäksi siitä olisi merkittävä etu koko itäiselle Suomenlahdelle. Alueen öljyntorjuntakapasiteetti paranisi huomattavasti.

Tikkanen painottaa myös sitä, että Merikarhulla on jääluokitus.

– Se laajentaisi meidän toiminta-aikaamme koulutuksessa huomattavasti, koska aluksella voitaisiin antaa koulutusta myös talvella.

Satama ottaa avosylin vastaan

Satamalla on ollut aiemmin yhteistoimintaa hinausyrityksen kanssa, jolloin hinaajan palonsammutusjärjestelmän käyttöä harjoiteltiin erilaisissa onnettomuusskenaarioissa.

Merikarhun päivittäinen liikkuminen sataman alueilla mahdollistaisi jälleen tehokkaan vesi- ja vaahtotykin käyttämisen Pelastuslaitoksen ja sataman tukena suunniteltaessa toimintaa erilaisissa onnettomuustilanteissa.

– Tietämättä siitä, mitä kalustoa alukselle on tarkoitus jättää, olisi alus varmasti tukena satamille, sanoo Hamina-Kotkan sataman liikennejohtaja Markku Koskinen.

Myös Koskinen sanoo, ettei Merikarhun saaminen Kotkaan ole mikään uusi ajatus.

– Alushan on nyt myynnissä. Me tuemme varmasti hanketta saada alus tälle alueelle.

Merikarhun sijoittuminen Hamina-Kotkan sataman piiriin toisi oivan lisän niin viranomaisten kuin satamankin toimille turvallisen ja ympäristön huomioonottavan rahdinkulun varmistamiseen.