Vain itäinen rantarata kelpaa Haminalle ja Virolahdelle

Hamina ja Virolahti valmiita itäisen suunnan raideyhteyttä valmistelevaan hankeyhtiöön, jos se suunnittelee itäistä rantarataa.

Jussi Lopperi

Itärataa aiotaan suunnitella hankeyhtiössä.
Itärataa aiotaan suunnitella hankeyhtiössä.

Hamina ja Virolahti voivat osallistua itäisen suunnan raideyhteyttä valmistelaan hankeyhtiöön, mikäli se suunnittelee itäistä rantarataa. Haminan kaupunginhallitus ja Virolahden kunnanhallitus esittävät reunaehdon asettamista valmistelemissaan lausunnoissa. Lopullisesti liikenne- ja viestintäministeriölle annettavista hankeyhtiötä koskevasta kuntien lausunnoista päättävät molempien kuntien valtuustot.

Hankeyhtiön toimialana ja tehtävänä olisi hankkeeseen liittyvä suunnittelu ja sen rahoittaminen rakentamisvalmiuteen asti.

Virolahti ei suostu suunniteltuun maksuosuuteensa

Suunnitteluyhtiön pääomittamiseen tarvitaan myös radan varren kuntien panostusta. Alustavan arvion perusteella suunnittelukustannukset Porvoo-Kotka-Luumäki -linjauksessa olisivat noin 110 miljoonaa euroa, josta valtio kustantaisi 51 prosenttia, loput 49 prosenttia jäisivät kuntien ja muiden yhtiön osakkaiden maksettavaksi.

Haminan maksuosuus olisi 8,2 miljoonaa euroa. Virolahden osuudeksi on kaavailtu 1,3 miljoonaa euroa, mutta kunnanhallitus ei maksuosuuteen sitoutumista omaan lausuntoesitykseensä sisällyttänyt. Lausunnon mukaan itäinen rantarata hyödyttäisi Virolahden kuntaa suhteellisesti muita kuntia vähemmän eikä kunta ole siksi valmis osallistumaan hankeyhtiön pääomitukseen suunnitellulla 1,3 miljoonalla eurolla.

Itäisen rantaradan varren muista kunnista Loviisan osuus olisi 6,0 miljoonaa, Pyhtään 2,1 miljoonaa ja Kotkan 21,4 miljoonaa euroa.

Tärkeä kilpailukyvylle

Itäistä rantarataa kannattavat kunnat ovat korostaneet radan merkitystä Suomen kilpailukyvylle sekä tavara- ja matkustajaliikenteen sujumisen turvaamista. Myös nopean junayhteyden muodostuminen rannikolta Pietarin alueelle on kuntien mukaan tärkeää.