Pyhtää haluaa ministeriön selvittävän Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen toimintaa – "Yksi käsi myöntää lupia, toinen rahaa ja kolmas jarruttaa valituksilla"

Toiminta perustuu lainsäädäntöön, vastaa ELY-keskus.

Kimmo Seppälä

Pyhtään lentopaikkaa koskeviin erimielisyykssiin huudetaan jo ministeriötä apuun. Arkistokuva.
Pyhtään lentopaikkaa koskeviin erimielisyykssiin huudetaan jo ministeriötä apuun. Arkistokuva.

Pyhtää haluaa työ- ja elinkeinoministeriön selvittävän Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen toimintaa. Syynä on kunnan ja ELY-keskuksen vuosia jatkunut erimielisyys Pyhtään lentopaikan luvituksista.

Lentopaikan ympäristölupa ja rakentamislupa ovat saaneet lainvoiman viime vuoden lopussa. Sen sijaan lentopaikan kalustosuojien rakennuslupia ja Pyhtään Kirkonkylän osayleiskaavaa käsitellään edelleen hallinto-oikeuksissa. ELY-keskus on yhtenä osapuolena molemmissa tapauksissa.

Pyhtään mielestä ELY-keskus haittaa valituksillaan kunnan elinkeinotoiminnan edellytyksiä. Kunta haluaakin ministeriön selvittävän ELY-keskuksen toimintaa "viranomaistoiminnan suhteellisuus- ja kohtuullisuusperiaatteiden sekä elinkeinopolitiikan edistämisen näkökulmasta".

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan.

"Maankäyttö on tosiasiallisesti ratkaistu"

Kunnan mukaan selvityspyynnön tarkoituksena on "edistää valtakunnallisesti ennakoitavampaa yritysten toimintaympäristöä". Pyhtään kunnanhallituksen ministeriölle osoittamassa selvityspyynnössä ihmetellään muun muassa sitä, miksi kunta ei voi myöntää sellaisia rakennuslupia, jotka ovat olennaisia lentopaikan toiminnalle.

Kunnan mielestä se on tukeutunut päätöksenteossa eri lakien toisiaan täydentävään tulkintaan, kun taas ELY-keskuksen tulkinta on kunnan mukaan perustunut yksinomaan maankäyttö- ja rakennuslakiin.

– Lentopaikan maankäyttö on tosiasiallisesti ratkaistu lainvoimaisella ympäristöluvalla ja lentopaikan rakentamisluvalla. Kilpailevaa maankäyttöä ei enää käytännössä voida alueelle osoittaa esimerkiksi kaavoitusmenettelyllä. ELY-keskuksen toiminnassa on siis kyse pelkästä byrokratiasta, jonka voidaan esimerkiksi hallinnon kohtuullisuusperiaatteen näkökulmasta olevan vaikutuksiltaan erittäin vahingollista ja ylimitoitettua kunnan ja lentokentän kehittäjän pyrkimyksille luoda elinvoimaa ja työpaikkoja Kymenlaakson kaltaiselle muuttotappioalueelle, Pyhtään kunnanhallituksen ministeriölle osoittamassa selvityspyynnössä todetaan.

Yksi antaa, toinen jarruttaa

Kunta antaa moitteita myös valtion poikkihallinnolliselle siiloutumiselle. Liikenne- ja viestintäministeriö on myöntänyt lentopaikkaa hallinnoivalle Redstone Aero Oy:lle 1,8 miljoonaa euroa investointitukia. Saman ministeriön alainen liikenne-ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt lentopaikan rakentamis- ja pitoluvan. Sen sijaan kolmas valtion viranomainen eli ELY-keskus haraa vastaan.

Kuntien ja valtion täytyy olla samassa veneessä, eikä eri puolella, kun luodaan yrityksille toimintaedellytyksiä. — Pyhtään kunnanhallitus

– Onko tosiaan kokonaisedun mukaista, että yksi käsi myöntää lupia, toinen rahaa ja kolmas jarruttaa valituksilla, kunta kysyy.

– Kuntien ja valtion täytyy olla samassa veneessä, eikä eri puolella, kun luodaan yrityksille toimintaedellytyksiä. On täysin kestämätöntä, että pieni kunta joutuu tällä selvityspyynnöllä edunvalvontatyöhön valtion viranomaista vastaan, jonka tehtävänä on myös nimensä mukaan edistää elinkeinojen kehittymistä, selvityspyynnön yhteenvedossa todetaan.

ELY-keskus: Ongelmana maankäyttöön liittyvät kysymykset

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ylijohtaja Leena Gunnar sanoo, ettei viranomainen huvin vuoksi heittäydy hankalaksi. Yksi ELY-keskuksen velvollisuuksista on kuitenkin pohtia lain noudattamista ja toteutumista.

– Meillä kaikki perustuu virkatyöhön ja lainsäädäntöön. Itse lentopaikkaan suhtaudumme positiivisesti. Mutta ongelma on se, miten hanketta on viety eteenpäin Pyhtäällä.

Gunnar viittaa ennen kaikkea maankäyttöä koskeviin tulkintoihin. ELY-keskus ja kunta ovat eri mieltä muun muassa siinä, soveltuuko Pyhtään lentopaikan alueelle maankäyttö- ja rakennuslain 44. pykälässä mainittu rakennuslupamenettely.

Kunnan näkemyksen mukaan lentopaikan alueelle voidaan myöntää rakennuslupa suoraan yleiskaavaan perustuen, eikä asemakaavan tarkkuudella laadittavaa maankäytön suunnitelmaa tarvita. ELY-keskus on toista mieltä.

Gunnar pitää valitettavana, että asioita on vatvottu pitkän aikaa. Kyseessä ovat kuitenkin isot periaatteelliset kysymykset, joita viime kädessä joudutaan viemään oikeuden punnittavaksi. Kaikesta huolimatta keskusteluyhteys kunnan ja ELY-keskuksen välillä on säilynyt.

– Meillä on hyvät suhteet kaikkiin alueen kuntiin, myös Pyhtään kanssa. Jostain syystä maankäytöstä on tullut siellä vaikea asia. Toivon kuitenkin, että lentopaikkaa saadaan edistettyä, eikä jouduttaisi tällaisiin tilanteisiin.

Gunnar ei ota kantaa siihen, minkälaisiin toimiin selvityspyyntö mahdollisesti johtaa.

– Sitä en osaa tässä vaiheessa sanoa. Jos ministeriö haluaa meiltä lisätietoja, niin totta kai niitä toimitetaan. Ei meillä ole mitään sellaista, mitä emme voisi kertoa.

Uusimmat uutiset