Valkoposkihanhien aiheuttamista vahingoista maksettiin reilun 760 000 euron korvaukset – Hanhet ovat ruokailleet taajaan säilörehunurmi- ja härkäpapuviljelyksillä

Aiempaa mittavampien vahinkojen syntyyn vaikuttivat hanhikannan kasvun ohella myös kevätmuuton sääolosuhteet.

Raimo Eerola

Valkoposkihanhet ovat aiheuttaneet satomenetyksiä Haminan, Miehikkälän ja Pyhtään viljelyksillä.
Valkoposkihanhet ovat aiheuttaneet satomenetyksiä Haminan, Miehikkälän ja Pyhtään viljelyksillä.

Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta on haettu heinäkuun loppuun mennessä korvauksia valkoposkihanhien aiheuttamista vahingoista yhteensä reilun 765 000 euron edestä.

Valtaosa valkoposkihanhien aiheuttamista vahingoista sijoittuu Kaakkois-Suomessa Etelä-Karjalan alueelle. Eteläisessä Kymenlaaksossa valkoposkihanhet ovat ruokailleet säilörehuviljelyksillä Haminassa, Miehikkälässä ja Pyhtäällä, missä on tavattu hanhien aiheuttamia vahinkoja myös härkäpapuviljelyksiltä.

– Valkoposkihanhet aiheuttivat etenkin säilörehun ensimmäiseen satoon merkittäviä menetyksiä, kertoo luonnonsuojelubiologi Tuula Tanska Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta.

Muutto pysähtyi Suomeen

Valkoposkihanhikannan kasvun lisäksi syynä aiempaa mittavimpiin vahinkoihin ovat sääolot. Euroopan lämpimän kevään vuoksi hanhet aloittivat muuttonsa tavanomaista aiemmin, mutta kevään pohjoistuulet pysäyttivät muuton Suomen alueelle.

– Suomessa taas viileä kevät hidasti nurmen kasvua ja hanhet siirtyivät syömään kylvettyjä viljan- ja herneensiemeniä, Tanska kertoo.

Valkoposkihanhet hakeutuvat pääsääntöisesti samoilla aukeille, mielellään vesistöjen läheisyydessä sijaitsevilla ruokailupaikoille.

– Toivotaan, että syysmuutto käynnistyy vasta viljankorjuun jälkeen, jolloin valkoposkihanhien aiheuttamat menetykset jäisivät vähäisiksi.

Korvaukset maksetaan elo- ja syyskuussa

Kaikkiaan Suomessa on haettu valkoposkihanhien aiheuttamista vahingoista korvauksia noin 2,7 miljoonan euron edestä, josta Pohjois-Karjalan osuus on peräti 1,7 miljoonaa euroa.

ELY-keskukset maksavat korvaukset nopeutetulla aikataululla elo- ja syyskuun aikana.

Rauhoitettujen lajien tämän vuoden aikana aiheuttamista vahingoista voi hakea korvauksia ELY-keskuksilta vuoden loppuun saakka.

Mikäli vahingot ovat todettavissa vasta keväällä, korvaushakemuksen voi jättää ensi vuoden toukokuun loppuun mennessä.