Asko Kervisen kanta voitti: Itä-Suomen hallinto-oikeus teki päätöksen, joka palauttaa Kotkan kaupungin ja Kervisen kiistan askeleen taaksepäin

Asko Kervinen pyysi itselleen jäljennöksen kaupunginhallituksen kokouksessa 2016 luetusta muistiinpanosta. Sitä ei annettu hänen nähtäväkseen.

Sari Tauru

Kotkan kaupunki joutuu näyttämään 2016 kaupunginhallituksessa käsitellyn tiedoston Asko Kerviselle.
Kotkan kaupunki joutuu näyttämään 2016 kaupunginhallituksessa käsitellyn tiedoston Asko Kerviselle.

Itä-Suomen hallinto-oikeus kumoaa Kotkan kaupunginhallituksen 8.8.2016 kokouksessa tehdyn linjanvedon yksittäisen liitetiedoston käsittelystä. Kokouksessa käsiteltiin entisen museomestari Asko Kervisen ja Kotkan kaupungin välistä sovintosopimusta. Taustalla oli museomestari Kervisen irtisanomiseen liittyvä kiista ja siihen liittyvä asiakirjojen julkisuus.

Kokous oli suljettu ja kokouskeskustelut olivat kaupungin kannan mukaan luottamuksellisia. Luottamushenkilöt tukeutuivat puheenvuoroissa omiin muistiinpanoihinsa, joiden sisältö oli kokouskeskusteluja vastaavalla tavalla kaupungin mukaan luottamuksellista. Kotkan kaupunki perusti kantansa julkisuuslakiin. Sen mukaan viranomaisen asiakirjaksi ei katsota muistiinpanoja ja luonnoksia, jota ei ole annettu asian esittelyä varten.

Asiakirjan julkisuudesta erimielisyys

Asko Kervinen pyysi itselleen jäljennöksen kokouksessa luetusta muistiinpanosta. Tämän oli kirjoittanut kaupunginvaltuutettu Olli Kekkonen (ps.).

Tuolloin kansliapäällikkönä ollut Jarmo Koivisto totesi kuitenkin päätöksessään, ettei kysymys ole viranomaisen asiakirjasta, joten julkisuuslaki ei sitä koske.

Kervisen valituksen mukaan Koivisto oli esteellinen asiakirjaa koskevaan päätökseen, koska kansliapäällikkö oli kyseisessä elokuun kokouksessa sovintoesityksen osapuolena.

Sopimus tuotti tietyin reunaehdoin Kerviselle 50 000 euron korvauksen.

Oikeudenkäyntikuluja ei korvata

Hallinto-oikeus päätti käsittelyn 3. toukokuuta. Se toteaa päätöksessään, ettei kansliapäällikkö ollut esteellinen Kervisen esittämällä tavalla päätökseen. Hallinto-oikeus päätti samoin, että esitetty asiakirja oli katsottava viranomaisen asiakirjaksi. Tuolloin siihen sovelletaan julkisuuslakia. Oikeus kumoaa siis valituksen alaisen päätöksen ja palauttaa asian toimivaltaiselle viranomaiselle.

Käytännössä tämä merkitsee sitä, että kaupungin pitää toimittaa Kerviselle vuonna 2016 salaisena pidetty asiakirja. Kansliapäällikkö, nykyään Marianna Ruonala, käsittelee asian uudestaan.

Hallinto-oikeus eväsi Asko Kervisen vaatimuksen 750 euron oikeudenkäyntikulujen korvauksesta. Päätöksen valitusaika päättyy kuun vaihteessa.