Savilahdenvuoresta tasoitetaan tonttimaata Haminassa – kalliota louhitaan yli 1,5 miljoonaa kuutiota

Rudus Oy hakee louhintalupaa, joka huolestuttaa Haminan seudun Vihreitä. Louhinta-alue on kaavoitettu sataman käyttöön.

Rudus Oy aikoo käynnistää mittavan louhinnan ja kalliomurskauksen Hillonlahden pohjoispuolella Summassa Haminassa. Yhtiön tarkoituksena on tasata alueella sijaitsevaa Savilahdenvuorta louhimalla kaikkiaan 1,54 miljoonaa kuutiota kiviainesta 10 vuoden aikana. Alue on suuruudeltaan noin 13 hehtaaria, josta louhintaa tehdään noin 11 hehtaarilla. Alue on viime vuonna hyväksytyssä kaavassa osoitettu sataman toiminnoille.

Yhtiö on jättänyt louhintaa koskevan ympäristölupahakemuksen ja maa-aineslupahakemuksen Haminan kaupungille. Työt yhtiö pyrkii aloittamaan alueella ensi vuoden keväällä.

Lupahakemuksen mukaan alueella tullaan Savilahdenvuoresta saatavan kiviaineksen lisäksi murskaamaan noin 200 000 tonnia muualta tuotavaa kiviainesta.

Haminan kaupunkikehitysjohtaja Matti Filpun mukaan kyseessä on kaavan toteutukseen liittyvä louhinta, jolla valmistellaan kaupungin omistamaa aluetta rakentamiselle sopivaksi.

— Näin saadaan tilaa tonteille ja kaupunki saa lisäksi tuloja alueen tasaamisesta, Filppu toteaa.

Vihreät huolissaan

Haminan seudun Vihreät ry järjestää Savilahden louhintaa koskien keskustelutilaisuuden ensi torstaina. Yhdistyksen tiedotteen mukaan louhinnassa on kyseessä mittava ympäristöön ja lähiasutukseen vaikuttava toiminta. Yhdistys on huolissaan louhinnan aiheuttamista ympäristöhaitoista, kuten muun muassa melusta, pölystä, tärinästä ja liikenteen lisääntymisestä.

Haminan ympäristötarkastaja Kirsi Seppälän mukaan Haminan lupavaliokunta käsittelee Ruduksen hakemukset joulukuun 19. päivän kokouksessa. Siihen mennessä yhtiölle varataan mahdollisuus antaa vastineensa mahdollisesti jätettäviin muistutuksiin ja mielipiteisiin. Niiden sisäänjättöaika päättyy ensi maanantaina.

Seppälän mukaan lupaehdoissa tullaan määrittämään toiminnalle tiettyjä rajoituksia muun muassa työskentelyaikoihin ja tuotetun melun määrään. Savilahdenvuorta lähimpinä sijaitsevat asunalueet ovat Hillonkylä ja Petkele. Lähimmät kiinteistöt sijaitsevat 300-500 metrin päässä louhinta-alueesta.