Jätepäätöksestä tehty oikaisuvaatimus Haminassa

Kaupunkikehitysvaliokunta hylkäsi kaupungin jätehuollon siirtämisestä Kymenlaakson Jäte Oy:lle tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Raimo eerola

Pienjäteasema siirtyy muiden jätehuoltopalvelujen mukana Haminan kaupungilta Kymenlaakson Jäte Oy:lle.
Pienjäteasema siirtyy muiden jätehuoltopalvelujen mukana Haminan kaupungilta Kymenlaakson Jäte Oy:lle.

Haminan kaupunkikehitysvaliokunta pitää kiinni tekemästään päätöksestä, jolla kaupungin jätehuolto siirretään Kymenlaakson Jäte Oy:n hoidettavaksi. Valiokunta hylkäsi maanantaina päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen äänin 6-3. Oikaisuvaatimuksen olisivat hyväksyneet Tero Pasi (kok.), Jari Reinikka (ps.) ja Ismo Kiuru (kesk.).

Oikaisuvaatimuksen on tehnyt Tomi Roimola. Oikaisuvaatimuksessa todetaan muun muassa, ettei Kymenlaakson Jäte Oy:n osakassopimus velvoita kaupunkia siirtämään jätehuoltoaan yhtiölle. Lisäksi kaupungin todetaan menettävän 400 000 euron tulot, kun se siirtää myös ekomaksun perinnän jäteyhtiölle.

Oikaisuvaatimuksen valmistelleet hallintopäällikkö Maria Ovaska ja kaupunkikehitysjohtaja Matti Filppu toteavat valiokunnalle tehdyssä valmistelutekstissä, että kaupungin menot jätehuollosta ovat jo vuosia olleet tuloja suuremmat. Myös osakassopimuksen todetaan velvoittavan kaupunki jäteyhtiön käyttäjäksi. Jos jäteyhtiön palveluja ei sitouduta käyttämään, voisi siitä aiheutua erottaminen jäteyhtiöstä. Se puolestaan vaarantaisi valmistelutekstin mukaan yhdyskuntajätteen toimittamisen asialliseen käsittelyyn, jolloin jätehuollon valvontaviranomaiset puuttuisivat asiaan.

Kaupunkikehitysvaliokunta on valmistelijoiden mukaan voinut harkintavaltansa rajoissa päättää jätehuollon palvelutehtävien siirtämisestä osaomistamalleen yhtiölle.

Luetuimmat