Kotka liittyi Hinkuun — Tavoitteena on olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2030 mennessä

Kotkan kaupunki sitoutuu Hiilineutraalit kunnat -verkostoon liittyessään vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 8 prosentilla vuosittain.

Lumikki Haaja

Vihreiden Annika Aalto-Partanen totesi, että kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen kahdeksalla prosentilla vuodessa on vaikeata esimerkiksi liikenteessä.
Vihreiden Annika Aalto-Partanen totesi, että kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen kahdeksalla prosentilla vuodessa on vaikeata esimerkiksi liikenteessä.

Kotkan kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantaina kaupungin liittymisen Hiilineutraalit kunnat eli Hinku-verkostoon. Päätös syntyi äänestyksen jälkeen.

Hinku-verkostossa tavoitteena on olla hiilineutraali kunta vuoteen 2030 mennessä.

Perussuomalaisten Jani Paananen esitti, että Kotkan ei pitäisi liittyä Hinku-verkostoon, koska kaupunkistrategiassa on jo sitouduttu vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä. Kotkan strategiassa tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 65 prosenttia vuoden 2007 tasosta vuoteen 2025 mennessä.

— Jo sovittu 65 prosentin vähennys on riittävä tavoite. Katsotaan ensin, onnistuuko se ja jos onnistuu, niin voidaan vähentää aivan omaehtoisesti lisää, Paananen perusteli esitystään.

Vihreiden Annika Aalto-Partanen piti Kotkan liittymistä hiilineutraaleihin kuntiin hienona asiana. Hän myös muistutti, että Hinku-verkostossa päästöjen vähennystavoite on lähes samansuuruinen kuin Kotkan kaupunkistrategiassa samaan aikajaksoon suhteutettuna.

— Käytännössä Hinku-verkoston tavoitteeseen pääseminen tarkoittaa, että päästöjä pitää vähentää kahdeksalla prosentilla joka vuosi, Aalto-Partanen totesi.

Aalto-Partasen mukaan tavoitteeseen pääseminen ei tule olemaan helppoa jätehuollossa tai liikenteessä. Energiapuolellakin tavoitteen saavuttaminen vaatii investointeja ja fossiilisista polttoaineista luopumista.

— Hienoa, että on asetettu tavoitteet. Kaikessa päätöksenteossa pitää suhteuttaa, miten päätökset vaikuttavat tavoitteisiin pääsemiseen.

Mikko Almgrenin (kd.) mielestä liittyminen Hinku-verkostoon on vähintä, mitä Kotka kaupunkina voi tehdä. Myös SDP:n Tiina Montonen ja Juhani Pekkola korostivat ympäristön huomioimisen tärkeyttä.

— Se, mitä tästä puuttuu, ovat kustannukset, joita tämä varmasti aiheuttaa. Toivottavasti saamme tietoon jonkinlaisia kustannusarvioita, mietti Pasi Hirvonen (kok.).

Seija Piipponen-Pekkola (vas.) kritisoi sitä, että itse asiaa pidetään hyvänä, kunhan siitä ei seuraa kustannuksia.

— Tämä on meidän ainoa mahdollisuutemme, että liitymme verkostoon ja voimme katsoa tulevia sukupolvia silmiin, Piipponen-Pekkola totesi.

Mette Godenhjelm (kok.) muistutti verkoston eduista.

— Voimme vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ihan omaehtoisesti, mutta Hinku-verkostossa saamme asiantuntija-apua ja kiritystä tavoitteeseen pääsemisessä, myös alueemme yrityksille, Godenhjelm sanoi.

Hinkuun liittyminen päätettiin äänin 44—7. Perussuomalaisten valtuustoryhmän lisäksi Kansalaispuolueen Vesa Levonen oli liittymättömyyden kannalla.

FAKTAA: Hiilineutraalit kunnat eli Hinku

Taustana Suomen ympäristökeskuksen Kohti hiilineutraalia kuntaa -hanke vuonna 2008.

Mukana 45 kuntaa, muun muassa Hamina ja Lappeenranta.

Kotkan valtuusto päätti Kotkan liittymisestä maanantaina.

Tavoitteena kuntien hiilineutraalius vuonna 2030.

Jäsenkunnat sitoutuneet 80 prosentin päästövähennyksiin vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Loput 20 prosenttia sidotaan hiilinieluihin ja kompensoidaan.

Verkosto antaa tukea ja asiantuntija-apua tavoitteisiin pääsemiseksi.

Liittyminen maksutonta.