Yhdistys ostaa entisen Päällystökerhon Haminassa — Kauppaa varten tarvitaan Haminan kaupungin takaama laina

Haminan kaupunki takaa Rauhanturvaamisen ja veteraanityön perinnekeskus ry:n 350 000 euron lainasta 80 prosentin osuuden.

Haminan kaupunki on takaamassa lainan, jolla Rauhanturvaamisen ja veteraanityön perinnekeskus ry ostaa Kadettikoulunkadulla sijaitsevan entisen Päällystökerhon.

Rauhanturvaamisen ja veteraanityön perinnekeskus ry ostaa entisen Päällystökerhon tontteineen Haminassa. Yhdistys avasi kiinteistössä perinnekeskus Wanhan Veteraanin viime elokuussa. Yksityiseltä omistajalta ostettavasta kiinteistöstä maksetaan 350 000 euroa, jota varten yhdistys tarvitsee lainan. Yhdistys on pyytänyt Haminan kaupungilta 80 prosentin takausta kyseiselle 20 vuoden maksuajalla otettavalle pankkilainalle. Takauksen vakuudeksi yhdistys esittää ostettavaa entistä Päällystökerhoa.

Haminan kaupunginhallitus päätti maanantaina esittää takauksen myöntämistä Haminan kaupunginvaltuustolle. Päätös syntyi äänin 5-3. Pentti Hämäläinen (sd.) esitti, ettei takausesitystä tehdä. Perussuomalaisten Ari Rinne ja Peter Muurman olivat Hämäläisen kannalla. Eeva Rautamaa oli esteellinen.

Takauksen vakuudeksi yhdistys esittää ostettavaa entistä Päällystökerhoa.

Hämäläisen mukaan yhdistyksellä ei ole taloussuunnitelmaa, miten lainasta ja kuluista selvitään. Hänen mukaansa veteraanien perintöä valitaan jo muissa yhdistyksissä, joilla on yhteistyöhankkeita. Hämäläisen mukaan rauhanturvaajilla on yhdistyksen päätöksenteossa määräävä asema muihin jäseniin nähden.

Takaaminen on kaupunginhallituksen mukaan mahdollista, sillä Rauhanturvaamisen ja veteraanityön perinnekeskus ry:n toiminta täyttää kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain ja museolain mukaisen tehtävän edistämisen.

Takausta perustellaan myös sillä, että taattava rahoitus on määrältään pieni verrattuna kaupungin vuosittaisiin menoihin ja investointeihin. Takausvastuun mahdollinen toteutuminen täysimääräisenäkään ei vaaranna kaupungin kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä.

Hallituksen mukaan takaukseen sisältyy jonkin verran taloudellista riskiä, sillä yhdistyksen on lähtökohtaisesti pystyttävä kattamaan toiminnastaan muodostuvat kustannukset näyttelytoiminnasta saatavilla tuloilla.

Tukikohta suunnitteilla

Rauhanturvaamisen ja veteraanityön perinnekeskus ry vaalii veteraanien perintöä ja esittelee rauhanturvaamisen ja kriisinhallinnan historiaa sekä nykypäivää. Yhdistys keskittyy veteraaniperinnön siirtämiseen nuoremmille sukupolville ja hyödyntää siinä erilaisia digitaalisia ratkaisuja.

Entisessä Päällystökerhossa toimiva perinnekeskusta on tarkoitus kehittää muun muassa siten, että sen piha-alueelle rakennetaan kopio rauhanturvaajien tukikohdasta.

Perinnekeskus on saanut perustamisvaiheessa tukea maanpuolustuksen kannatussäätiöltä ja kehittämisyhdistys Leader Sepralta.

Vuonna 2017 perustetun yhdistyksen perustajajäseniä ovat Suomen Rauhanturvaajaliitto ja Kymenlaakson Rauhanturvaajat sekä Haminan-Vehkalahden Sotaveteraanit ja RUK:n oppilaskunta. Jäsenyhdistyksiä siinä on tällä hetkellä yli 20.

Luetuimmat