Kymsote selvittää työntekijöidensä osaamista — Yt-neuvottelujen jälkeen ketään ei ole vielä irtisanottu

112 henkilön irtisanomiset keskittyvät hallintoon, asiantuntijatehtäviin ja esimiehiin. Ne on tarkoitus toteuttaa tämän vuoden aikana.

Katja Juurikko

Kymsote selvittää koko henkilöstönsä osaamisen ennen irtisanomisten toteuttamista.
Kymsote selvittää koko henkilöstönsä osaamisen ennen irtisanomisten toteuttamista.

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä eli Kymsote on toteuttanut osaamiskyselyn esimiehille, asiantuntijoille ja hallintohenkilöstölle. Osaamiskartoituksessa on tiedusteltu omasta koulutuksesta, työkokemuksesta ja muusta osaamisesta.

Osaamiskartoitus liittyy Kymsotessa heinäkuun puolivälissä päättyneisiin yt-neuvotteluihin. Yt:t päättyivät ilmoitukseen 112 henkilön vähentämisestä. Irtisanomisten kerrottiin toteutuvan vaiheittain elokuusta lähtien.

— Ketään ei ole vielä irtisanottu, kertoo Kymsoten toimitusjohtaja Annikki Niiranen.

Vähennykset kohdistuvat etenkin hallinnollisiin tehtäviin, esimiestyöhön ja asiantuntijatehtäviin. Syyskuun aikana esimiesorganisaatiossa aletaan käydä Niirasen mukaan läpi, millaisia tehtävänkuvia uusille esimiehille on muodostumassa. Samalla arvioidaan työn vaativuus ja käydään uusien esimiesten palkkauskeskustelut.

Irtisanomiset toteutuvat tämän vuoden puolella.

Kymsoten palveluverkkouudistuksen seuraava vaihe on toimeenpanosuunnitelman laatiminen. Palveluverkon muutosten toteutumista ei tarvitse Niirasen mukaan odottaa, koska irtisanomiset keskittyvät hallintohenkilöstöön, asiantuntijoihin ja esimiestehtäviin.

Henkilöstön osaamisesta ei ollut tietoa Kymsoten aloittaessa

Niiranen pitää osaamiskartoitusta tärkeänä työkaluna.

— Kymsoteen siirtyi paljon henkilöstöä eri kunnista. Heidän koulutuksestaan, työkokemuksestaan tai muusta osaamisestaan meillä ei ole selvitystä kaikilta osin, Niiranen kertoo.

Osaamiskartoitukseen vastaamisen määräaika oli maanantaina. Kuluvalla viikolla alkavat tapaamiset, joissa kartoituksen tuloksia käydään läpi.

Osaamiskartoitusta voidaan hyödyntää poistuviin työtehtäviin liittyen.

— Voimme katsoa, mihin poistuvassa tehtävässä työskentelevä henkilö voisi koulutuksensa ja kokemuksensa puolesta siirtyä. Meillähän voi olla esimerkiksi hallinnossa henkilöstöä, jolla on myös esimerkiksi sairaanhoitajan tutkinto, Niiranen sanoo.

Eläköitymisten vaikutusta irtisanottavien määrään ei vielä tiedetä. Niirasen mukaan henkilöstöltä ilmoituksia eläkkeelle jäämisistä ei ole tullut jo tiedossa olleiden lisäksi ainakaan merkittävästi.

Irtisanottaville henkilöille tullaan tarjoamaan muuta omaa koulutusta ja kokemusta vastaavaa työtä, mutta palkkaus ja palvelusuhteen ehdot voivat muuttua.

— Jokainen tekee sitten oman henkilökohtaisen ratkaisun, Niiranen toteaa.

Niirasen mukaan Kymsoten hallinnossa on yt-tuloksen jälkeen ilmapiirissä hieman levottomuutta, mutta toisaalta uskoa tulevaan kehitykseen.

— Moni meistä varmaan itsekseen miettii, mikä meidän tilanteemme on. Mitään paniikkia ei ole: tehtävät hoituvat, asioita valmistellaan ja ne menevät eteenpäin.

Osaamiskartoituksen tekemisestä ennen Kymsoten perustamista ei Niirasen mukaan olisi ollut kuntayhtymälle apua, koska kaikki siirtyivät Kymsoteen vanhoina työntekijöinä.

— Ennen perustamista kartoitusta ei olisi voitu tehdä, koska saimme tiedot meille siirtyvistä henkilöistä vasta loppuvuodesta.

Kymsote ei myöskään saanut tietoa siitä, onko kunnissa tehty osaamiskartoituksia tai niiden sisältöjä.

Hoitohenkilöstöä ei vähennetä

Annikki Niiranen korostaa, että henkilöstövähennykset eivät kohdistu hoitajiin, lääkäreihin tai sosiaalityöntekijöihin.

— Meillä on näistä osaajista pula eivätkä vähennykset kohdistu missään tapauksessa heihin.

Heinäkuussa yt-neuvottelujen päättyessä Kymsotessa oli yli sata avointa hoitotyön vakanssia.

Toimintojen muutoksista päätetään talousarvion yhteydessä

Yt-neuvottelujen tuloksella pyritään 16,6 miljoonan euron säästöihin henkilöstökuluissa ja 8,4 miljoonan euron säästöihin toiminnallisissa muutoksissa.

Henkilöstövähennykset voidaan laittaa täytäntöön osaamiskartoituksen jälkeen, mutta toiminnalliset muutokset vaativat Niirasen mukaan erillisiä päätöksiä. Valmistelussa on esimerkiksi ikäihmisten palveluverkon muutokset sekä lasten ja nuorten matalan kynnyksen palvelut. Suurimpia palveluverkkoon liittyviä muutoksia ovat kotiin vietävien palvelujen lisääminen ja tehostetun asumispalvelun vähentäminen.

— Muutokset tulevat olemaan osa meidän ensi vuoden talousarviotamme. Niiden pitää olla valmiina lokakuun loppupuolella.

Yt-neuvottelujen tuloksesta vuoden 2020 budjettiin on Niirasen mukaan saatava 14 miljoonaa euroa. Tavoite on kova.

— Sen takia meidän pitää tehdä työtä. Mitä kauemmaksi päätökset menevät, sitä suuremmaksi alijäämä kasvaa.

Juttua muokattu 10.9. klo 10.18: Osaamiskartoitusta ei tehty koko Kymsoten henkilöstölle, vaan esimiehille, asiantuntijoille ja hallintohenkilöstölle.

Luetuimmat