Pitkään hoitoa odottaneiden määrä laski Kymenlaaksossa – lähetteiden määrä lisääntyi

Katja Juurikko

Hoitoonpääsy on nopeutunut Kymenlaaksossa. Toisaalta lähetteiden määrä on noussut.
Hoitoonpääsy on nopeutunut Kymenlaaksossa. Toisaalta lähetteiden määrä on noussut.

Yli puoli vuotta hoitoa odottaneinen määrä laski Kymenlaaksossa. Pitkään hoitoa odottaneita oli elokuun lopussa 30, kun vuosi sitten vastaavaan aikaan heitä oli 111. Kaikkiaan hoitoon pääsyä odottti elokuun lopussa Kymenlaakossa 3041 henkilöä.

Lain mukaan erikoissairaanhoidossa kiireetön hoito tulee antaa kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on todettu. Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa raja on kolme kuukautta.

Hoitoonpääsyn mediaani Kymenlaakson erikoissairaanhoidossa on tällä hetkellä 39 vuorokautta. Kansallisesti keskimääräinen odotusaika kiireettömään hoitoon on 1–2 kuukautta. Lyhin odotusaika on Etelä-Karjalassa (23 vuorokautta) ja pisin Etelä-Savossa (73 vuorokautta).

Lähetteiden määrä kasvoi valtakunnallisesti yhdeksän prosenttia ja Kymenlaaksossa jopa 84 prosenttia edellsvuodesta. Kymenlaaksossa lähetteiden määrän kasvuun on vaikuttanut Pohjois-Kymen sairaalan erikoissairaanhoidon siirtyminen Carean toiminnaksi.

Yksittäisistä toimenpiteistä pisimpään odotettiin kaihileikkaukseen. Kymenlaaksossa reilu puolet (57 prosenttia) kaihileikkausta odottavista oli ollut jonossa yli kolme kuukautta. Yli puoli vuotta kaihileikkausta odottaneita ei ollut Kymenlaaksossa lainkaan.

Tiedot käyvät ilmi Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) arviointiraportista.