Sataman johtaja Kimmo Naski peukuttaa hallitusohjelmaa — Väylämaksujen säilyttäminen herättää silti hämmästystä: "Paljon hyvää, mutta osin myös huonoa mukana"

Haminan—Kotkan Satama Oy:n toimitusjohtaja näkee, että investointi raiteisiin on erittäin hyvä lupaus.

Kimmo Seppälä

Toimitusjohtaja Kimmo Naski pitää uutta hallitusohjelmaa pääosin hyänä.
Toimitusjohtaja Kimmo Naski pitää uutta hallitusohjelmaa pääosin hyänä.

Haminan—Kotkan Satama Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Naski kommentoi uutta hallitusohjelmaa vasta tiistaina oltuaan maanantaina matkoilla.

— Ohjelmassa todetaan, että kasvatetaan rautateiden liikenne- ja infrakorjausinvestointeja sekä rautatieinvestointeja nykytasosta investoimalla enemmän raiteisiin. Tämä on erittäin hyvä juttu.

Lisäksi se, että painotetaan ”pullonkauloja” poistavia investointeja. Tämä tukee vahvasti näkemystämme tarveharkinnassa. Sekin on hyvä asia.

Pohjoisen ratainvestointi ihmetyttää

Se, että investoinneissa huomioidaan alueellinen saavutettavuus ja elinkeinoelämän tarpeet, on Naskin mukaan hyvä asia.

— Tätä mekin satamassa olemme korostaneet.

Ratainvestoinneista Naski kiinnittää huomioita kahteen kohtaan:

— Kriittisiä raideinvestointitarpeitamme ei ohjelmassa mainita. Ja hämmästelen kohtaa, missä tuodaan esille Kemi-Laurila-Haaparanta —radan sähköistys.

Väylämaksujärjestelmän säilyminen pettymys

Naski muistuttaa, että ohjelmassa sanotaan, että hallitus antaa kesäkuussa lisäbudjetin.

— Harras toive tietysti on, että sataman raideinvestointitarpeet huomioidaan siellä. Ohjelmassa kyllä todetaan, että kertaluontoisiin tulevaisuusinvestointeihin liikenneverkon kehittämiseksi varataan 150 miljoonaa euroa, mutta tekstistä ei käy ilmi, mihin kyseinen raha käytetään.

— Sitten ohjelmassa on kirjaus, että meriliikenteen nykyinen väylämaksujärjestelmä säilytetään. Tämä on suuri pettymys. Olemmehan jo pitkään ajaneet Suomen kansainvälisesti täysin poikkeuksellisten väylämaksujen poistamista. Ohjelmassa ei sanota säilytetäänkö edes nykyinen väylämaksujen puolitus.

— Eli paljon hyvää, mutta osin myös huonoa mukana, tiivistää Naski.

Uusimmat uutiset

Kommentoidut