Pihkoon hirsikoulusta vetovoimatekijä? – Kaupunki tutkailee mahdollisuutta kymmenien uusien pientalotonttien kaavoittamiseen Kaukolan alueella

Pekka Kimpanpää

Kotkan kaupunki on suuntaamassa tonttitarjontaa Pernoontien lähettyville Kaukolaan.
Kotkan kaupunki on suuntaamassa tonttitarjontaa Pernoontien lähettyville Kaukolaan.

Kotkan kaupunki silmäilee uusia asuinalueita Kaukolan suunnalta. Kaupunkisuunnittelun hahmotelmassa alueelle voisi muodostua yhteensä 50-60 uutta pientalotonttia. Kaupunki on aloittamassa asemakaavan laatimisen alueelle, mikäli maanomistajien kanssa käytävissä neuvotteluissa päästään kaupunkia tyydyttävään tulokseen.

– Ensin tarkastelemme sitä, minkälaisia maanomistuksia olisi saatavissa. Ja jos edellytyksiä on, niin sitten edetään varsinaiseen asemakaavan laatimiseen, kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen sanoo.

Hän huomauttaa, ettei kyseessä ole pikahanke. Jos asemakaavan laatimiseen edetään, niin se työ alkaa aikaisintaan ensi vuoden puolella. Kaupunki haluaa kuitenkin pitkällä tähtäimellä varautua tonttitarjonnan lisäämiseen.

Pihkoon Lohenpolku ei mukana

Kaavoitettavaksi mietityt alueet sijoittuvat Pertunpolun pohjoispuolelle sekä Katajasuon ja Kaukolan asuinalueen väliselle rakentamattomalle alueelle. Lisäksi kaava ulottuu Pernoontien itäpuolella sijaitsevaan Kissamäenpolun ympäristöön. Kaava-alueiden rajaukset tarkentuvat maanomistajien kanssa käytävien neuvottelujen ja suunnittelun yhteydessä.

Kaupunkisuunnittelussa tarkasteltiin myös Pihkoon Lohenpolun aluetta, mutta se rajattiin pois suunnitelmista. Hannosen mukaan Lohenpolun ympäristö olisi investointikustannuksiltaan kaupungille epäedullinen, sillä siellä olisi irrotettavissa varsin vähän tontteja.

Pihkoon uusi koulu on todella merkittävä hanke. — Markku Hannonen

Pihkoon uusi koulu käyttöön syksyllä 2022

Kaukolaan suuntautuvan tonttitarjonnan yhtenä kannustimena on Pihkoon uusi koulu, jonka toivotaan lisäävän alueen vetovoimaa. Pihkoon vanhan koulun tilalle nousee hirsikoulu, jonka rakentaminen alkaa näillä näkymin keväällä 2021. Uusi koulu on tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä 2022. Pihkoon päiväkoti ja esikoulu toimivat viereisellä tontilla.

– Pihkoon uusi koulu on todella merkittävä hanke ja yksi iso motivaattori tässä asiassa, Hannonen kertoo.

Pihkoo–Jäppilä–Pernoo -alueelle on rakennettu 40-50 omakotitaloa viimeisen 20 vuoden aikana. Niistä 15 sijoittuu lähelle koulua ja päiväkotia.

Tällä hetkellä Kaukolassa ja Pihkoossa kaupungilla on varattavissa kaksi omakotitonttia Luokkipolun varrelta. Saman kadun varrella on 16 yksityisen omistuksessa olevaa rakentamatonta tonttia.

Kokonaisuutena pientalorakentaminen on ollut vähäistä Kotkassa. Viime vuonna kaupungin alueella myönnettiin 12 omakotitalolupaa.

Uusimmat uutiset