Ekami sai 465 000 euroa strategiarahaa — Rahalla kehitetään koulutustarjontaa ja viedään toimitilaohjelmaa eteenpäin

Rahoitusta käytetään myös Ekamin palvelukyvyn parantamiseen.

Sari Tauru

Ekamin rehtori ja koulutuskuntayhtymän johtaja Sami Tikkanen on saatuun strategiarahoitukseen tyytyväinen, vaikkei summa ollut aivan se, mitä haettiin. Arkistokuva.
Ekamin rehtori ja koulutuskuntayhtymän johtaja Sami Tikkanen on saatuun strategiarahoitukseen tyytyväinen, vaikkei summa ollut aivan se, mitä haettiin. Arkistokuva.

Kotkan–Haminan seudun koulutuskuntayhtymä on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä 465 000 euron strategiarahoituksen. Ekamin rehtorin ja koulutuskuntayhtymän johtajan Sami Tikkasen mukaan summa ei ollut aivan se, mitä oli haettu. Tikkanen on kuitenkin tyytyväinen.

— Pystymme tuolla rahalla kehittämään organisaatiotamme vastaamaan uuden ammatillisen koulutuksen tavoitteita, sanoo Tikkanen.

Toimintojen keskittäminen edellyttää varsin paljon erilaista suunnittelutyötä. — Sami Tikkanen

Strategiarahoituksesta 50 000 euroa on suunnattu tarjonnan rakenteen uudistamiseen. Tikkasen mukaan kyse on siitä, että koulutustarjontaa ohjataan paremmin vastaamaan alueen työelämän tarpeita. Tarjontaa pohditaan paitsi Ekamin alueella, myös maakunnan ja Kaakkois-Suomen tasolla yhdessä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa.

Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa aiotaan Tikkasen mukaan kehittää muun muassa tieto-, tietoliikenne- ja viestintäteknologian koulutusalaa. Työvoiman kysyntää ajatellaan olevan esimerkiksi palvelinkeskuksissa, elokuva- ja media-alalla sekä koodaamisessa. Myös kone- ja tuotantotekniikkapuolen koulutusta aiotaan muovata vielä nykyistä enemmän konepajojen ja muiden työnantajien tarpeiden mukaiseksi.

— Samoin kauneus- ja hiusalaa sekä jatkuvan oppimisen tarjontaa. Viimeksi mainitulla tarkoitetaan jo työssä olevien jatko- ja täydennyskoulutusta esimerkiksi ammatti- ja erikoisammattitutkinnon tutkinnonosien kautta, kertoo Tikkanen.

Toimitilaohjelmaa pannaan täytäntöön

Saadusta summasta 130 000 euroa on ”jyvitetty” tilojen ja laitteiden uudistamiseen. Tikkasen mukaan kyse on koulutuskuntayhtymän toimitilaohjelman täytäntöönpanosta.

— Meillähän on päätetty vähentää tiloja 15 000 neliömetriä. Toimintojen keskittäminen edellyttää varsin paljon erilaista suunnittelutyötä.

Henkilökuntaa koulutetaan

Strategiarahoituksesta 285 000 euroa on määrä käyttää ydinprosesseihin liittyvän osaamisen varmistamiseen. Tikkanen kertoo, että Ekamissa tullaan kouluttamaan opetushenkilökuntaa muun muassa niin sanottuun Hoks-prosessiin liittyen. Hoks tarkoittaa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmaa, joka nykyisin laaditaan jokaiselle opiskelijalle.

Opetushenkilökuntaa koulutetaan Tikkasen mukaan myös työelämässä oppimisen ohjauksessa sekä yritysyhteistyössä.

Nyt jaettu strategiarahoitus on vain osa ammatillisen koulutuksen rahoituskokonaisuutta. Tikkanen kuvaa sitä eräänlaiseksi kehittämisavustukseksi.

Varsinainen koulutuksen järjestämisrahoitus pohjautuu ministeriön vuosittaisella suoritepäätöksellä myönnettävään rahoitukseen. Se määräytyy opiskelijavuosien sekä suoritusten eli suoritettujen tutkintojen ja niiden osien määrien perusteella. Vuodesta 2020 alkaen rahoitukseen vaikuttaa myö työllistyminen, jatko-opintoihin sijoittuminen sekä palautteet.

Uusimmat uutiset