Kotkalaisille kuvataiteilijoille työskentelyrahaa — Katso kaikki apurahan saajat täältä

Kymenlaakson rahasto jakoi torstaina yhteensä 470 000 euroa. Maakunnan kärkihankkeeksi se nosti Myllykoskella järjestettävät kirjamessut.

Linda Varoma

Irma Laukkanen
Irma Laukkanen

Kulttuurirahaston Kymenlaakson rahasto jakoi apurahansa ja palkintonsa torstaina. Yksi suurimman henkilökohtaisen apurahan saajista oli kotkalainen kuvanveistäjä Irma Laukkanen. Hän sai kokovuotisen työskentelyapurahan, joka on suuruudeltaan 24 000 euroa.

Kokovuotisen apurahan saivat myös teologian maisteri Antti Heikkonen Helsingistä, taiteen maisteri Hanna Peräkylä Kouvolasta ja psykologian maisteri Jaakko Tammilehto Kouvolasta.

Puolivuotisia eli 12 000 euron apurahoja myönnettiin viisi. Saajina olivat kotkalainen kuvanveistäjä Olli Mantere, espoolainen lääketieteen lisensiaatti Tuuli Mustonen, kotkalainen kuvataiteen maisteri Heini Nieminen, tamperelainen kasvatustieteiden tohtori Antti Saari ja helsinkiläinen, vehkalahtelaislähtöinen kirjailija Henriikka Tavi.

Raimo Eerola

Olli Mantere sai puolivuotisen.
Olli Mantere sai puolivuotisen.

Maakunnallisen kärkihankeapurahan 40 000 euroa sai PRO Kaakon kirjamessut ry. Se järjestää ensimmäiset messut heinäkuussa. Päätapahtumapaikka on Myllykoskella Kulttuuritalo Wanha Rautakauppa. Ohjelmaa on myös 10—15 kohteessa eri puolilla Kymenlaaksoa.

10 000 euron arvoinen kulttuuripalkinto luovutettiin Kymijoen Taidepadolle.

Muita suurehkoja apurahoja saivat muun muassa Haminan Linnoituksen Wanhat talot -yhdistys Resenkovin kauppakartanosta Panimomestari Baskin taloon -kirjan kirjoittamiseen 10 000 euroa, vasta perustettu Haminan runoyhdistys runousfestivaalin järjestämiseen 16 000 euroa ja kotkalainen kirjailija Petri Pietiläinen kirjalliseen työskentelyyn 10 000 euroa.

Vuoden 2019 apurahakierroksella jaettiin yhteensä 470 000 euroa. Saajia oli 48. Haettu summa oli kaikkiaan lähes 3 miljoonaa euroa.

Sari Tauru

Heini Nieminen
Heini Nieminen

Kaikki apurahat

Musiikkileikkikoulunopettaja Susanna Apo-Syrjänen ja musiikkipedagogi AMK Aki Petteri Hietala, Hamina, lasten ja nuorten kansanmusiikkileirien ja -konserttien järjestämiseen 6 000 euroa.

Lääket. lis. Maiju Grönvall, Kotka, synnytyksen jälkeistä massiivista verenvuotoa käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen 3 500.

Haminan Linnoituksen Wanhat talot ry, Hamina, Resenkovin kauppakartanosta Panimomestari Baskin taloon -kirjan kirjoittamiseen 10 000.

Haminan rynoyhdistys ry, Hamina, Runouden rajoilla -tapahtuman järjestämiseen 16 000.

Musiikinopiskelija Eevi Hannonen, Helsinki, viulun ja jousen hankintaan 3 000.

Psykol. tohtori Riitta Hannonen, Kotka, diabetesta sairastavien lasten elämänlaatukyselyä käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen 6 000.

Teatterit. maisteri Annuska Hannula, valokuvaaja Tommi Mattila ja medianomi AMK Essi Santala, Kotka, Being — kehon muotojen abstraktiutta ja maisemallisuutta tutkivan näyttelyn järjestämiseen 6 000.

Videotaitelija Matti Harju, Helsinki, videoteoksen toteuttamiseen 6 000.

Musiikinopiskelija Hanna Hasu, Helsinki, klassisen laulun opintoihin ja mestarikursseille osallistumiseen 2 500.

Teol. maisteri Antti Heikkonen, Helsinki, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan kirjallistumista 1700–1800-luvuilla käsittelevään väitöskirjatyöhön 24 000.

Maat. ja metsät. tohtori Roope Husgafvel, Tuusula, kestävää ja kiertotaloutta tukevaa julkista hankintaa Kymenlaakson alueella käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen 7 500.

Videoartenomi Ari Häkkinen ja kasvatust. yo Anu Häkkinen, Kouvola, Pronssilisko ja kultakuoriainen -dokumenttielokuvan tekemiseen 12 000.

Iisakki Ry, Kouvola, perinnerakentamispäivän järjestämiseen 3 000.

Iitin Musiikkijuhlayhdistys ry, Iitti, festivaalin järjestämiseen, Uuno Klamin rahastosta 5 000.

Kansanmusiikin- ja tanssinystävät Lempo ry, Kouvola, Lempo Festivaalin järjestämiseen 6 000.

Fil. maisteri Eeva Kemppi, Helsinki, Välissä — Narratiiveja karjalaisesta sielusta ja kodittomuudesta, dokumentaarista ja fiktiivistä materiaalia yhdistävän teoksen kirjoittamiseen 8 000.

Fil. maisteri Esa Korkeamäki, Kotka, akvaattista luonnonsuojelubiologiaa käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen 4 500.

Kotkan Nuoriso-orkesteriyhdistys ry, Kotka, konserttien järjestämiseen mielenterveys- ja päihdeongelmia kohdanneille 4 000.

Artesaani Tanja Kukkola, Kouvola, Kiertotalouden ytimessä -kiertonäyttelyn järjestämiseen 6 000.

Kulttuuriyhdistys Antares ry, Kouvola, Sippolan etnofuturistinen taidekesä -tapahtuman järjestämiseen 20 000.

Kymenlaakson Sydänpiiri ry, Kouvola, sydänterveyttä edistävän liikuntatoiminnan kehittämiseen 4 500.

Kymijoen Taidepato ry, Kouvola, mahdollisuuksien avaamisesta, yhteisöllisyyden rakentamisesta 10 000.

Valtiot. maisteri Leena-Kaisa Laakso ja kasvatust. maisteri Päivi Eskola, Lohja, monitaiteellisten ja luontohoivaan perustuvien työpajojen järjestämiseen Kymenlaakson palvelutaloissa 6 000.

Kuvanveistäjä Irma Laukkanen, Kotka, taiteelliseen työskentelyyn ja näyttelyn järjestämiseen 24 000.

Lääket. tohtori Miia Lehtinen, Kotka, naissukupuolen vaikutusta laskimosiirteisiin sepelvaltimo-ohitusleikkauksen jälkeen käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen Suomessa ja ulkomailla 2 000.

Muusikko Erik Lintunen, Kouvola, rock-albumin tekemiseen 6 000.

Lääket. tohtori Markku Lähteenvuo ja työryhmä, Kuopio, lääkevaikutusten genetiikkaa ja yksilöllistä lääketiedettä käsittelevään tutkimukseen 16 000.

Fil. maisteri Mikko Mankinen ja medianomi YAMK Riikka Vaahtera, Tampere, Lieux Metsäkylä 2018—2028 -projektin toteuttamiseen 4 000.

Fil. maisteri Annina Mannila, Tampere, valokuvanäyttelyn järjestämiseen Iitin kylätalolla 4 000.

Kuvanveistäjä Olli Mantere, Kotka, taiteelliseen työskentelyyn 12 000.

Musiikinopiskelija Maria Morfin Venäläinen, Kotka, sellonsoiton mestarikursseille osallistumiseen 2 000.

Lääket. lis. Tuuli Mustonen, Espoo, kuulovikoja Kymenlaakson taudissa käsittelevään väitöskirjatyöhön 12 000.

Kulttuurituottaja AMK Jalle Niemelä, Hamina, Kauas, säveliä ja sanoja yli Atlantin -teatterikäsikirjoituksen tekemiseen 6 000.

Kuvatait. maisteri Heini Nieminen, Kotka, taiteelliseen työskentelyyn 12 000.

Teatteri-ilmaisun ohjaaja Annika Niskanen ja lähihoitaja Eveliina Mäkelä, Helsinki, ARTE MOBILE -pilotointihankkeen toteuttamiseen 4 000.

Tait. maisteri Hanna Peräkylä, Kouvola, taiteelliseen työskentelyyn 24 000.

Fil. lis. Petri Pietiläinen, Kotka, kirjalliseen työskentelyyn 10 000.

Musiikinopiskelija Kiia-Maria Piispa, Miehikkälä, konserttiharmonikan hankintaan 7 500.

Pohjois-Kymen musiikkiopiston kannatusyhdistys ry, Kouvola, Leevi Madetojan oopperan Pohjalaisia tuottamiseen ja esittämiseen 15 000.

PRO Kaakon kirjamessut ry, Kouvola, KYMI LIBRI -kirjamessujen järjestämiseen 40 000.

Ravimäkiyhdistys ry, Hamina, paikallisen historiallisen tapahtuman esiintymisasujen hankintaan 3 000.

Kasvatust. tohtori Antti Saari, Tampere, kasvatusteorian ja kasvatustieteellisen asiantuntijuuden historiaa ja filosofiaa koskevan oppikirjan kirjoittamiseen 12 000.

Medianomi AMK Aiju Salminen ja työryhmä, Helsinki, Kotka Art 2019 -näyttelyn järjestämiseen 10 000.

Mus. maisteri Pekka Soranummi ja työryhmä, Hamina, J. S. Bachin Kahvikantaatin Schweigt stille, plaudert nicht, BWV 211 näyttämöllisen version toteuttamiseen 8 000.

Datanomiopiskelija Veeti Sundqvist, Kouvola, The Lovebirds -videopelin valmistamiseen 5 000.

Psykol. maisteri Jaakko Tammilehto, Kouvola, tunteiden säätely – sosiaalisten ja kognitiivisten tekijöiden roolia sekä päivittäistä dynamiikkaa käsittelevään väitöskirjatyöhön 22 000.

Kirjailija Henriikka Tavi, Helsinki, dokumentaaris-fiktiivisen romaanin kirjoittamiseen 12 000.

Yhteiskuntat. maisteri Antti Vesikko, Kouvola, kouvolalaisen musiikkiperinteen taltiointiin 6 000.

Vuolenkosken Kyläyhdistys ry, Iitti, Koskenniskan kyläkirkon 100-vuotisjuhlavuoden konsertin järjestämiseen 2 000.