Kotkan kaupunki päivitti kulttuuriavustusten hakemissääntöjä — Kohdeavustuksia voi tulevaisuudessa hakea kolme kertaa vuodessa ja kulttuuriavustuksissa painopiste on Ruotsinsalmi-teemalla

Kulttuurijohtaja Tomi Purovaaran mielestä hakijoiden oikeusturvan ja tasa-arvon kannalta on tärkeää, että heillä on hyvä käsitys haettavien avustusten tarkoituksesta ja hakemusten arvioinnin kriteereistä.

Raimo Eerola

Kulttuurijohtaja Tomi Purovaara pitää uutta avustussääntöä selkeänä ja kriteereiltään läpinäkyvänä.
Kulttuurijohtaja Tomi Purovaara pitää uutta avustussääntöä selkeänä ja kriteereiltään läpinäkyvänä.

Elinvoimalautakunta on kokouksessaan vahvistanut päivitetyt säännöt Kotkan kulttuuriavustusten hakemiselle. Vuoden 2020 avustuksia voi hakea joulukuun aikana. Avustuksiin on varattu kulttuuri- ja tapahtumapalvelujen budjetista yhteensä 99 000 euroa ja niiden painopisteteemaksi lautakunta on nostanut Ruotsinsalmi-teeman, liittyen Merimuseon keväällä avattavaan Kohtalona Ruotsinsalmi -suurnäyttelyyn. Päätökset avustettavista tehdään lautakunnan kokouksessa tammikuussa.

Kulttuurijohtaja Tomi Purovaara pitää uutta avustussääntöä selkeänä ja kriteereiltään läpinäkyvänä.

— Hakijoiden oikeusturvan ja tasa-arvon kannalta on tärkeää, että hakijoilla on hyvä käsitys haettavien avustusten tarkoituksesta ja hakemusten arvioinnin kriteereistä. Uudet säännöt ovat myös enemmän yhteneviä muiden taiderahoittajien kriteereihin nähden.

Työskentelyapurahaa haetaan edelleen joulukuussa, ja sitä myönnetään 16 500 euron suuruisena kahdelle taiteilijalle. Lautakunta voi myös päättää apurahan puolittamisesta. Työskentelyapurahaa myönnetään yksittäisten ammattitaiteilijoiden taiteellisen työn tukemiseen.

Kohdeavustuksia voi hakea kolme kertaa vuodessa

Elinvoimalautakunta halusi tehdä kohdeavustusten hakemisesta helpommin saavutettavaa. Siksi kohdeavustuksia voi 2020 alkaen hakea kolme kertaa vuodessa: huhti-, syys- ja joulukuussa.

Kohdeavustuksia myönnetään yksittäisten taide- ja kulttuuritapahtumien sekä muun taide- ja kulttuuritoiminnan tukemiseen. Hakijoina voivat olla rekisteröidyt yhteisöt, yksittäiset henkilöt ja rekisteröimättömät työryhmät. Kohdeavustuksiin sisältyvät myös uusien, aikaisemmin järjestämättömien tapahtumien tukemiseen suunnatut kaksi 3000 euron suuruista Kiihdyttämö -avustusta.

Tila-avustusta myönnetään kulttuuri- ja tapahtumapalvelujen hallinnoimien Konserttitalon ja Nelosteatterin vuokraamiseen. Tila-avustusten hakuaika on jatkuva.

Kokouksessaan elinvoimalautakunta myös muutti Konserttitalon vuokraushinnastoa.

— Maltillisilla korotuksilla lautakunta halusi pitää Konserttitalon edelleen helposti saavutettavana kotkalaisille toimijoille. Toisaalta oli tarpeen päivittää tilaan liittyvien palvelujen hintaa suhteessa tilaan liittyviin todellisiin kustannuksiin, toteaa Purovaara.

Sari Tauru

Maltillisilla korotuksilla elinvoimalautakunta halusi pitää Konserttitalon edelleen helposti saavutettavana kotkalaisille toimijoille.
Maltillisilla korotuksilla elinvoimalautakunta halusi pitää Konserttitalon edelleen helposti saavutettavana kotkalaisille toimijoille.

Tiedotustilaisuus avustusten hakijoille

Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut järjestää muutoksiin liittyen avustusten hakijoille tarkoitetun infotilaisuuden torstaina 12. joulukuuta kello 16 Merikeskus Vellamon monitoimitila Ruumassa. Osallistujat saavat tilaisuudessa tietoa myös Ruotsinsalmi -näyttelystä Merimuseon projektipäällikkö Johanna Aartomaalta.

Kulttuuriavustussääntö 1. tammikuuta 2020. 

Konserttitalon hinnasto 1. tammikuuta 2020.