Kotkan kulttuuritarjonta sai kyselyssä arvosanaksi 8 – Kyselyyn pohjautuvassa uudessa kulttuurisuunnitelmassa on 95 toimenpide-ehdotusta, yksi näistä on luovien alojen keskuksen perustaminen

Musiikki, elokuva ja kuvataide ovat nousemassa Kotkan kulttuuritoiminnan painopistealoiksi. Suunnitelmissa on myös perustaa kaupungin hallinnoima sähköinen tapahtumakalenteri.

Kimmo Seppälä

Kotkan kulttuurijohtaja Tomi Purovaara laati uuden kulttuurisuunnitelman kuntalaisille ja kulttuuritoimijoille tehtyjen kyselyjen pohjalta.
Kotkan kulttuurijohtaja Tomi Purovaara laati uuden kulttuurisuunnitelman kuntalaisille ja kulttuuritoimijoille tehtyjen kyselyjen pohjalta.

Kun kotkalaisilta kysyttiin, mikä on parasta kaupungin kulttuuritarjonnassa, vastaus oli ilmeinen: Kotkan Meripäivät.

– Meripäivät ovat lähellä kotkalaisten sydäntä. Tapahtumaa pidettiin onnistuneena kokonaisuutena. Toisaalta taas toivottiin, että festivaalin kulttuurisisältöä uudistettaisiin, Kotkan kulttuurijohtaja Tomi Purovaara kertoo.

Meripäivien kehittämiseen annettiin kolmisen sivua erilaisia ehdotuksia maalis–huhtikuussa järjestetyissä kulttuurikyselyissä, joissa kartoitettiin mielipiteitä kaupungin kulttuuripalveluista ja niiden kehittämisen tarpeista. Niissä ääneen pääsivät sekä kuntalaiset että kulttuuritoimijat.

Kysely tehtiin myös kaupungin suurimman kielivähemmistön kielellä, venäjäksi, yhteistyössä Cultura-säätiön kanssa.

Tiedotus ja epäsopivat tilat saivat risuja

Kyselyihin tuli yhteensä 155 vastausta. Kuntalaiskyselyssä lähes puolet vastanneista antoi Kotkan kulttuuritarjonnalle vähintään tyydyttävän arvosanan eli kahdeksan.

– Mielestäni tämä on kohtalaisen hyvä arvosana. Vastauksissa kiiteltiin Meripäivien lisäksi ylipäänsä tapahtumien saavutettavuutta ja niiden monipuolista ohjelmistoa.

Risuja jaettiin muun muassa tapahtumia koskevan tiedotuksen, epätarkoituksenmukaisten tilojen ja kulttuurisisältöjen kiinnostavuuden suhteen.

– Tapahtumista tiedottamiseen oltiin kautta linjan tyytymättömiä. Vastaajien mukaan tapahtumia järjestetään usein päällekkäin, koska niistä ei ole etukäteen tietoa saatavilla.

Linda Varoma

Kyselyn mukaan kotkalaiset pitävät Meripäivistä. Festivaalin kulttuurisisältöä haluttaisiin kuitenkin uudistaa.
Kyselyn mukaan kotkalaiset pitävät Meripäivistä. Festivaalin kulttuurisisältöä haluttaisiin kuitenkin uudistaa.

Edellisestä kyselystä on jo aikaa

Vastaajat toivovat, että Kotkaan perustettaisiin kaupungin hallinnoima kulttuurikalenteri. Lisäksi ehdotettiin tilojen parantamista, pienten korkeatasoisten tapahtumien määrän lisäämistä sekä puistojen parempaa hyödyntämistä tapahtumissa.

Esiin nousivat myös ehdotukset muun muassa Kyminlinnan kehittämisestä, esittävän taiteen vierailuesityksistä sekä ympärivuotisesta lasten ja nuorten kulttuurin toiminnasta.

– Risujen saaminen on tärkeää, koska ne tarjoavat avaimia kehitystyöhön. Kyselyn kautta sain myös paremman kokonaiskuvan nykytilanteesta. Vastaavanlaisia kyselyjä ei ole Kotkassa liiemmin viime vuosina tehty, 10 kuukautta sitten Kotkan kulttuurijohtajana aloittanut Purovaara sanoo.

95 toimenpide-ehdotusta

Kyselyissä annetut mielipiteet ja ehdotukset toimivatkin pohjana uudelle kulttuurisuunnitelmalle, jonka Purovaara esitteli kaupunginvaltuuston tiedonantokokouksessa maanantaina ja elinvoimalautakunnassa tiistaina.

–  Ohjelmatyön aineksina on käytetty myös kaupungin eri vastuualueiden kanssa käytyjä keskusteluja sekä verrokkikaupunkien vastaavia prosesseja.

Suunnitelma sisältää yhteensä 95 toimenpide-ehdotusta. Laaja ideapaketti on suunniteltu toteutettavaksi vuosina 2020–2025.

– Hyvin suuri osa toimenpiteistä voidaan viedä eteenpäin nykyisillä resursseilla lisäämällä yhteistyötä kaupungin organisaatioiden sisällä ja eri kulttuuritoimijoiden kanssa. Myös vastuualueiden välistä työnjakoa tullaan selkiyttämään.

Linda Varoma

Musiikki, elokuva ja kuvataide ovat nousemassa Kotkan kulttuuritoiminnan painopistealoiksi. Kuva Kymi Sinfoniettan harjoituksista.
Musiikki, elokuva ja kuvataide ovat nousemassa Kotkan kulttuuritoiminnan painopistealoiksi. Kuva Kymi Sinfoniettan harjoituksista.

Talvimeripäivät tulossa talvella 2021

Yksi ensimmäisistä toimenpiteistä on toivotun sähköisen tapahtumakalenterin perustaminen, joka Purovaaran mukaan tulisi toteuttaa yhteistyössä kaupungin viestinnän yksikön kanssa.

– Tapahtumakalenteri palvelisi sekä omia kaupunkilaisia että matkailijoita.

Ensi vuotta koskettavat Kotkan Talvimeripäivät, jotka on tarkoitus järjestää talvella 2021.

– Tapahtumaan on haettu ulkopuolista rahoitusta, mutta taloudellista panostusta tarvitaan myös kaupungilta.

Musiikki, elokuva ja kuvataide lippulaivoja

Uudessa suunnitelmassa musiikki, elokuva ja kuvataide ovat nousemassa Kotkan kulttuuritoiminnan painopistealoiksi.

– Nämä ovat Kotkassa vahvoja tai kehittymässä olevia taiteenaloja, joista olisi tarkoitus saada kaupungin lippulaivoja.

Purovaara muistuttaa, että vuonna 2018 hyväksytyn Kotkan kaupunkistrategian yhtenä painopisteenä on kulttuuri.

– Kulttuurisatsauksilla on tarkoitus nostaa kaupungin elin- ja vetovoimaa. Meillä pitää olla korkeatasoista tarjontaa, jotta saamme tänne perheitä, yritysinvestointeja ja matkailijoita.

Tuomas Sarparanta

Kulttuurikyselyssä nousi esiin Kyminlinnan kehittäminen. Uudessa kulttuurisuunnitelmassa alueen käyttöä ja kulttuurista hyödyntämistä tullaan edistämään.
Kulttuurikyselyssä nousi esiin Kyminlinnan kehittäminen. Uudessa kulttuurisuunnitelmassa alueen käyttöä ja kulttuurista hyödyntämistä tullaan edistämään.

Kyminsuusta voisi tulla alueellinen kulttuurikeskus

Myös kaupungin omistamia kulttuuritiloja tullaan kehittämään. Suunnitelmassa selvitetään muun muassa Kyminsuun hyödyntämistä alueellisena kulttuurikeskuksena.

Purovaaran mukaan kulttuuripalvelut on mukana myös vuonna 2022 Kantasatamaan avattavan tapahtumakeskus Vendan suunnittelutyössä.

– Meidän tulee selvittää, mikä tulee olemaan sen suhde konserttitaloon. Onko se saavutettavissa paikallisille tapahtumanjärjestäjille? Löytyykö sieltä klubimaisia tiloja, jotka ilmeisesti Kotkasta puuttuvat?

Myös Kyminlinnan alueen käyttöönottoa ja kulttuurista hyödyntämistä tullaan edistämään.

Kulttuuriavustuksiin tulossa muutoksia

Purovaara on pyöritellyt ideaa uudesta luovien alojen keskuksesta, joka perustettaisiin lähivuosien aikana.

– Keskus olisi sykkivä verisuoni, joka toimisi hautomona taide- ja kulttuuritoimijoille, tapahtumille, oppilaitoksille ja luovien alojen yrityksille.

Suunnitelmissa on myös kasvattaa kaupungin kulttuuriavustusten määrää ja kehittää niiden jakoperusteita. Samalla otettaisiin käyttöön kulttuuriavustusten sähköinen hakujärjestelmä.

Kulttuurisuunnitelma etenee seuraavaksi kaupunginhallitukseen. Elokuussa sitä käsitellään kaupunginvaltuustossa.