Yksityisteille suunnitellaan käyttömaksuja: Jos ajat, valmistaudu myös maksamaan

Hallitus esittää, että omistajat saisivat periä yksityisistä teistään käyttömaksuja.

Tuija Pauhu

Hallitus ehdottaa, että tien omistajat voisivat kerätä muilta 
kulkijoilta käyttömaksuja. Hallitus kutsuu tätä hyötyjä maksaa 
-periaatteeksi.
Hallitus ehdottaa, että tien omistajat voisivat kerätä muilta kulkijoilta käyttömaksuja. Hallitus kutsuu tätä hyötyjä maksaa -periaatteeksi.

Suomen teistä runsaat 75 prosenttia on yksityisiä. Yksityisteitä tarvitaan, jotta metsäteollisuus saisi puuta. Yksityistietä pitkin ajetaan mökille, sieneen ja suunnistamaan.

Yksityisteistä on ollut laki vuodesta 1963. Eduskunta säätää nyt uutta yksityistielakia, jonka on määrä astua voimaan vuoden 2020 alusta. Yksityistielaki kytkeytyy maakuntauudistukseen.

Yksi uuden lain päätavoitteista on varmistaa se, että yksityistiet pidetään kunnossa. Tähän tarvitaan rahaa. Lakiesityksestä henkii, että rahan tulisi olla yksityistä, ei valtion tai kunnan.

Yksityisteille vain luvan kanssa

Lakiesityksen mukaan osakkaat saisivat käyttää yksityistietä vapaasti, mutta muut tarvitsisivat siihen luvan. Jos tien omistajat katsovat, että muu käyttö kasvattaa kunnossapitokustannuksia, he voisivat periä muilta liikkujilta käyttömaksuja.

Omistajilla olisi oikeus sulkea tiensä puomilla tai muulla sulkulaitteella.
Nykyisin yksityistien osakkaat eivät voi rajoittaa tien käyttöä, jos he ovat saaneet tien kunnossapitoon valtion tai kunnan rahaa.

Niin sanotulle jokamiehelle jäisi kuitenkin edelleen oikeus kulkea yksityisteillä, jos hän liikkuu jalan, polkupyörällä tai ratsain.

Kunnossapito ja hallinto ulkoistetuksi

Yksityistien omistajilla olisi mahdollisuus ulkoistaa tien hallinto ja kunnossapito. Tässä on taustalla muun muassa työllistymisen varmistaminen noin 200:lle jo valmiiksi koulutetulle tieisännöitsijälle. Kunnossapidon tekisi kunnossapitoyritys.

Normien purkuun liittyy tielautakuntien lakkauttaminen kunnista. Tiekuntien hallintoon liittyvät viranomaistehtävät hoitaisi uusi työnimellä Luova kutsuttu virasto (Valtion lupa- ja valvontavirasto.

Kunnat voisivat edelleen avustaa yksityisteitä, jos sen tarpeelliseksi katsovat. Mahdollisen valtionavun jakaisivat perustettavat uudet maakunnat.
Sipilän hallituksen aikana yksityisteiden valtionavun malli on 3 + 3 + 30 miljoonaa euroa.

Ensimmäinen kolmonen on vuosittainen valtionavustus, toinen kolmonen on erityiskohteiden avustus.

Erityiskohteita ovat lossit, lautat ja jäätiet. 30 miljoonaa puolestaan on varattu yksityisteiden korjauksiin vuosiksi 2016—2019.
Nykyisin yksityistie voi saada valtionapua vain, jos sen varrella on vähintään kolme asuttua taloa. Vastaisuudessa avustusta voisi saada myös tie, jonka varressa ei asuisi ketään.

Suomen tieverkko

- Maanteitä (valtion) 78 000 km
- Katuja (kuntien) 26 000 km
- Yksityisteitä 350 000 km, joista metsäautoteitä 120 000 km, mökkiteitä 110 000 km, teitä, joiden varrella asutaan 90 000 km

Lähde: Liikennevirasto

Kommentoi artikkelia

Jos haluat kommentoida nimettömänä, voit tehdä sen seuraavasti:
Kirjoita nimimerkkisi Nimi-kenttään, valitse Kommentoin mieluummin vieraana -kenttä ja lisää sähköpostiosoitteesi sähköpostikenttään. Sähköpostiosoite ei näy kommentoinnin yhteydessä. Voit myös kommentoida rekisteröityneenä luomalla tilin Disqus-palveluun tai kirjautumalla kommentointiin esimerkiksi Facebookin tai Twitterin avulla.

Lue kommentointiohjeet