Tuonen viita: Vesa Pohjola

Haminan kaupunginarkkitehti Vesa Pohjola kuoli äkilliseen sairauskohtaukseen kotonaan Haminassa 8. päivänä toukokuuta. Hän oli syntynyt Helsingissä vuonna 1954.

Vesa Pohjola aloitti arkkitehtiopinnot Helsingin Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosastolla vuonna 1975. Hän aloitti työuransa Haminan kaupungin teknisessä toimessa jo opiskeluaikanaan ja teki päätyönsä Haminan kaupunginarkkitehtinä eläkkeelle jäämiseensä saakka syksyllä 2018.

Vesa Pohjola oli asiat hyvin perusteleva ja faktat tunteva keskustelija, joka otti toiset huomioon. Luonteeltaan hän oli myös pedantti ja omasi sivistyneen käytöksen. Hän oli pidetty esimies, joka kuunteli työntekijöitä ja tarttui tarvittaessa toimenpiteisiin työyhteisön kehittämiseksi. Ammattitaitoinen työote kesti koko hänen pitkän uransa loppuun saakka. Hän oli arvostettu suunnittelija alan toimijoiden keskuudessa

Vesa Pohjolan panos Haminan kaupunkikuvan vaalijana ja hyvän ympäristön puolesta puhujana on haminalaisille arvokas muisto. Vanhan historiallisen rakennuskannan huomioon ottaminen, yksittäisten asuin- ja julkisten rakennusten suunnittelu ja useiden keskeisten kohteiden rakennuttaminen ovat näitä hänen jälkeensä jättämiä kohteita Haminan keskustassa. Esimerkkeinä voidaan mainita muun muassa Haminan kaupunginkirjasto, liikuntahalli ja Ravimäen palvelurakennukset.

Vesa Pohjola toimi myös pitkäaikaisena Hamina-Seuran puheenjohtajana. Hän ideoi kaupungin kehittämisohjelman Kukkiva Hamina ja toimi ansiokkaasti myös Museoviraston kanssa useissa yhteisissä hankkeissa.

Vesa Pohjolan rooli Haminan moottoritielinjauksen eri vaiheissa oli keskeinen. Haminan rantojen kautta suunnitellusta tieratkaisusta luovuttiin 1990-luvun alkupuolella ja lopulta ratkaisu syntyi uutta Haminan yleiskaavaa suunniteltaessa. Tuolloin linjaukseksi valittiin pohjoinen vaihtoehto, joka sittemmin toteutui 2010-luvulla.

Vesa Pohjolan rakkaimpia harrastuksia olivat mökkeily ja kalastus Itäisellä Suomenlahdella Tammion saaren vesillä. Tammiossa on myös suvun kesäpaikka, jonka ylläpito ja kehittäminen yhdessä perheen ja sisarusten kanssa oli hänelle tärkeää. Hän arvosti korkealle sukunsa juuria, perheyhteisöä sekä perheen omia perinteitä.

Tammion ja sitä ympäröivän saariston historiallisen miljöön vaaliminen ja kehittäminen muodostui hänelle sydämen asiaksi ja oli hyvää vastapainoa kaupunkiarkkitehtuurille. Syksyiset kalareissut siikaa, hailia ja meritaimenta pyytämään yhdessä sukulaisten ja ystävien kanssa jatkuivat viime vuosiin saakka. Myrskyinen meri ja vaikeat olosuhteet osoittivat usein Vesa Pohjolan luotettavuuden ja rohkeuden vaikeissakin tilanteissa. Ystävänä hän oli reilu, luotettava ja huumorintajuinen.

Tatu ja Visa Pohjola
Ari Jokela
Matti Filppu
Kirjoittajat ovat Vesan veljet, ystävä ja työkaveri