Haminanseudun Oloneuvokset järjestäytyi

Haminanseudun Oloneuvokset ry:n syyskokouksessa valittiin puheenjohtajaksi vuodelle 2019 Pentti Hannula. Hallitukseen valittiin Kari Turunen, Alpo Pesu, Kalervo Saharinen, Marja-Liisa Kettunen, Janne Kääriäinen, Helena Koskela, Marja-Leena Raasu ja Sirpa Hämäläinen. Varajäsenet ovat Reijo Hietala, Juha Ilmasti ja Seppo Nurmi.

Hallitus valitsi kokouksessaan varapuheenjohtajaksi Seppo Nurmen, sihteeriksi Alpo Pesun, varasihteeriksi Kalervo Saharisen, taloudenhoitajaksi Sirpa Hämäläisen ja jäsenasiainhoitajaksi Kari Turusen. Tiedotussihteeriksi valittiin Alpo Pesu.

Matkailujaostoon valittiin Kari Turunen, Pentti Hannula, Kalervo Saharinen ja Marja-Leena Raasu. Opintosihteerin asioita hoitaa Marja-Liisa Kettunen. Yhteiskunnallisen jaoston vetäjänä toimii Pentti Hannula ja jäseninä Helena Koskela ja Jouko Kouki. Jaosto järjestää kerran kuussa kerhotilaisuuden, johon voivat osallistua kaikki.

EKL:n Kymen piirin hallitukseen kuuluu Alpo Pesu, varalla on Pentti Hannula.