Sotilaspoikien Perinnekilta kokousti Haminassa

Etelä-Kymenlaakson Sotilaspoikien Perinnekillan vuosikokous pidettiin 13. helmikuuta Haminassa. Tilaisuudessa oli läsnä 57 henkilöä. Kokouksen alussa muistettiin vuoden aikana poisnukkuneita.

Sotilaspoikien Perinnekillan pronssisella ansiomerkillä palkittiin Kalevi Heikkilä, Eino Härkönen, Mikael Pellas, Tuomo Pohju, Lauri Silander, Esa Urhovaara ja Matti Värri.

Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa 2019 Matti Haapanen. Hallituksen jäseniksi valittiin Leif Häggblom, Harri Kytömäki, Lasse Mäkelä, Esko Nevamaa, Matti Paananen, Pertti Pekkola, Veikko Peltola, Terttu Ravi, Risto Rahkonen ja Pentti Snygg.

Varajäseniksi valittiin Seppo Järvisalo, Pentti Järviö, Unto Kallioniemi, Aimo Kiukas, Jarmo Linturi, Tuomo Pesari, Seppo Raanti, Tero Tilli, Matti Värri ja Ossi Yrjönen. Perinnekillan kunniajäseneksi kutsuttiin Ilkka Hankkila.

Kokouksen jälkeen esitettiin Perinneliiton DVD-dokumentti Isänmaan nuoret puolustajat.