Kaupallinen yhteistyö | Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Ekami

Kiinnostaako merenkulku, liiketoiminta tai automaatioala? Katso, mitä kaikkea kannattaa miettiä työuraa suunnitellessa ja mitä kaikkea Ekamissa voi opiskella.

On taas se aika vuodesta, kun peruskoulun päättävien täytyy miettiä, mikä on oma unelmaura.

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Ekamin opinto- ja uraohjaaja Simo Paananen ja erityisopetuksen
koordinaattori Seija Mahlberg auttavat oman opintopolun löytämisessä.
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Ekamin opinto- ja uraohjaaja Simo Paananen ja erityisopetuksen koordinaattori Seija Mahlberg auttavat oman opintopolun löytämisessä.

Lukio vai ammatillinen koulutus? Jos ammatillinen koulutus, niin mikä koulutusala? Olenko enemmän lukijatyyppi vai tekijä? Tällaisia kysymyksiä peruskoulun ysiluokkalaiset nyt pyörittelevät.

– Ysiluokkalaisilla on nyt paljon mietittävää, eikä sitä helpota se, että koronan takia tutustumiskäynnit ammattiopistoihin on peruttu, sanoo Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Ekamin opinto- ja uraohjaaja Simo Paananen.

Paananen kehottaa pohtimaan enemmän uravalintaa kuin sitä, mitä ammattia lähtee opiskelemaan. Lopputulokseen on useita reittejä.

– Kannattaa miettiä, mitä haluaa oppia. On hyvä ottaa selvää siitä, mitä eri koulutukset pitävät sisällään tai millaisia jatko-opintomahdollisuuksia on. Entä millaista on perusarki haaveiden uralla? Mitkä ovat työn hyvät ja huonot puolet

Ekamin
opinto- ja uraohjaaja Simo Paananen kehottaa nuoria miettimään ammatinvalinnan
sijaan laajemmin kiinnostavaa uravalintaa.
Ekamin opinto- ja uraohjaaja Simo Paananen kehottaa nuoria miettimään ammatinvalinnan sijaan laajemmin kiinnostavaa uravalintaa.

Koulutus kannattaa

Ekamissa on yhteishaussa yli 500 aloituspaikkaa yli 20 perustutkinnossa, joista suurimpia aloituspaikkamääriltään ovat sosiaali- ja terveysala, tieto- ja viestintätekniikka-ala, sähkö- ja automaatioala sekä liiketoiminta-ala.

Ekamissa voi suorittaa merenkulkualan opintoja. Siihen hakijoita on ympäri Suomea, koska koulutusta järjestetään vain muutamalla paikkakunnalla. Muuten Ekamin opiskelijat ovat pääosin Kymenlaaksosta ja Itä-Uudeltamaalta.

Tulevia opiskelijoita mietityttää usein työllistymismahdollisuudet. Jos jonkin alan työllisyysnäkymät ovat nyt heikot, tilanne ei välttämättä ole sama opinnoista valmistuessa.

– Usein ne, jotka suoriutuvat opinnoista hyvin, työllistyvät myös hyvin, oli ala mikä tahansa, Paananen toteaa.

Koulutus kannattaa aina. Pelkän peruskoulun käyneiden työllisyysaste on 45 prosenttia, mutta toisen asteen käyneillä yli 70 prosenttia.

Ekamista valmistuvan polku johtaa usein suoraan työelämään ja siitä myöhemmin jatko-opintoihin. Yhteistyö Xamkin kanssa takaa sen, että opintojen aikana voi tehdä myös ammattikorkeakouluopintoja.

– Jos suorittaa 20 opintopistettä jatkoväyläopintoja, voi hakea erillishaulla ammattikorkeakouluun. Opiskelijamme voivat tehdä myös kaksoistutkintoa ja suorittaa lukion kursseja. Ne antavat lisää valmiutta jatko-opintoihin.

Oma osaaminen mietintään

Opiskelupaikkaa miettiessä on hyvä tiedostaa realistisesti oma osaaminen.
Arvion lähtökohdaksi voi ottaa koulumenestyksensä, vahvuutensa ja omat kiinnostuksen kohteensa.

Yhteishaussa voi laittaa viisi hakutoivetta, ja niihin kaikkiin olisi hyvä pystyä sitoutumaan.

– Voi käydä niin, ettei pääse ensimmäiseen tai toiseen vaihtoehtoon, Simo Paananen muistuttaa.

Ekamin opintojen alussa on Kohti ammattia -jakso, jossa esitellään opintojen sisältöjä ja tutustutaan opiskeltavaan koulutusalaan. Yhdessä opinto-ohjaajan kanssa on mahdollista miettiä ja suunnitella jotain toista alaa, jos valinta tuntuu täysin väärältä.

Mutta mille alalle kannattaa ensisijaisesti hakeutua?

– Sellaiselle, mihin on motivaatiota ja kiinnostusta.

Kukaan ei jää ilman tukea

Ekami tarjoaa laajat tukipalvelut opiskelijalle. Aloittavien opiskelijoiden oppimisvalmiuksia kartoitetaan opintojen alkuvaiheessa testien sekä jaksamista ja hyvinvointia kartoittavan kyselyn avulla. Jokaisen opiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa määritellään opiskelijan tarpeita vastaava yksilöllinen opinto-ja tukipolku.

– Alkukartoitukset antavat osaltaan tietoa oppimisvalmiuksista ja auttavat mahdollisten tukitoimien suunnittelussa, sanoo Ekamin erityisopetuksen koordinaattori Seija Mahlberg.

Ekamissa kaikkien opiskelijoiden tukena arjessa ovat muun muassa terveydenhoitaja, lääkäri, psykologi, kuraattori, opintotoimistopalvelut, etsivä nuorisotyö, seurakunnan oppilaitosyhteistyö sekä Ohjaamot.

Ekamin erityisopetuksen koordinaattori Seija Mahlberg pitää huolen, että jokainen opiskelija saa tarvittavan
tuen selviytyäkseen opinnoissaan.
Ekamin erityisopetuksen koordinaattori Seija Mahlberg pitää huolen, että jokainen opiskelija saa tarvittavan tuen selviytyäkseen opinnoissaan.

Jos opiskelijalla on pitkäaikainen erityisen tuen tarve esimerkiksi oppimisvaikeuksista, vammasta tai sairaudesta johtuen, astuu kuvaan erityisen tuen tiimi. Siihen kuuluu esimies Mahlbergin lisäksi seitsemän kokenutta erityisopettajaa.

– Rakennamme tukipolun, jossa opiskelijan yksilölliset tuen tarpeet otetaan huomioon opintojen suorittamisessa.

Erityisen tuen suunnitelma on osa HOKSia. Siinä määritellään esimerkiksi se, missä ajassa opinnot suoritetaan ja millaisin tukitoimin. Koulutusaloilla opiskelijan tukena työskentelee myös työnopastajia ja työvalmentajia. Tarvittaessa arviointia voidaan mukauttaa, jolloin opiskelijalle laaditaan yksilölliset arviointikriteerit.

Aina valmiudet eivät riitä opintojen suorittamiseen valitulla ammattialalla. Silloin vaihtoehtona on valmentava koulutus VALMA, jossa opiskelijaa tuetaan oppimisvalmiuksien lisäämiseksi tai sopivamman alavalinnan selkiyttämiseksi.

Etelä-Kymen alueella on puute vaativaa erityistä tukea tarvitsevien nuorten opiskelupaikoista. Tällä hetkellä tarjonta ei vastaa alueen nuorten tarpeita.

Mahlberg on huomannut viime vuosina työssään nuorten pahoinvoinnin lisääntymisen.

– Se johtuu monista tekijöistä, ja siksi tarvitaan monialaista yhteistyötä ja osaamista eri tahojen kanssa. Tukiessaan nuoria Ekamin ammattilaiset tekevät yhteistyötä laajan tukiverkoston kanssa.


Ekami

EKAMI_Tekijöiden_tekijä_logo_Mag_1024x512pix_jpg.jpg