Kaupallinen yhteistyö | Kymenlaakson kesäyliopisto, Itä-Suomen yliopiston Avoin yliopisto

Kymenlaaksolaisilla on mahdollisuus saada eri alojen uusinta tietoa kesäyliopiston koulutuksissa — Työelämän yliopistotasoista jatkokoulutusta voidaan suunnitella yritysten ja yhteisöiden tarpeiden mukaan.

Kymenlaakson Kesäyliopisto ja Itä-Suomen yliopiston Avoin yliopisto tuovat työelämän osaamistarpeisiin yliopistotasoista koulutusta. Töiden ohessa suoritettava koulutus voi olla yksittäinen jakso tai laajempi kokonaisuus.Elina Ravalt opiskelee työn ohessa Sosiaalisesti kestävä Kymenlaakso
–hankkeen maisteriopinnoissa, joka on Kymenlaakson kesäyliopiston ja Itä-Suomen
yliopiston yhteinen hanke. – En usko, että
olisin ilman kesäyliopistoa hakeutunut yliopisto-opintojen pariin. Toisinaan perheen, työn ja opiskelun yhdistäminen on haastavaa, mutta valmistuminen vuonna 2020 antaa motivaatiota.
Elina Ravalt opiskelee työn ohessa Sosiaalisesti kestävä Kymenlaakso –hankkeen maisteriopinnoissa, joka on Kymenlaakson kesäyliopiston ja Itä-Suomen yliopiston yhteinen hanke. – En usko, että olisin ilman kesäyliopistoa hakeutunut yliopisto-opintojen pariin. Toisinaan perheen, työn ja opiskelun yhdistäminen on haastavaa, mutta valmistuminen vuonna 2020 antaa motivaatiota.

Kymenlaaksossa on laajasti tarjolla yliopistotasoista opetusta, vaikka maakunnasta oma yliopisto puuttuukin.

Kymenlaakson kesäyliopiston ja Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston yhteistyön ansiosta myös yritykset ja yhteisöt voivat hyödyntää yksittäisten opiskelijoiden lisäksi työntekijöidensä koulutuksessa yliopistotasoista koulutusta.

Itä-Suomen yliopiston Avoimessa yliopistossa on useamman vuoden ajan panostettu juuri työelämän kanssa tehtävään yhteistyöhön.

– Työyhteisöissä ei aina tunnisteta, että avoimen yliopiston opintoja voi hyödyntää myös työelämässä täydennyskoulutuksena. Avoimen yliopiston koulutus tarjoaa aina alan uusimman tiedon. Työelämässä tarvitaan erityisesti päätöksenteon tueksi uusinta, tutkittua tietoa, sanoo It-Suomen yliopiston suunnittelija Ulla Kekäläinen.

 

Valita voi myös yksittäisen jakson

Kesäyliopisto ja Itä-Suomen yliopisto kysyivät syksyllä kymenlaaksolaisilta yrityksiltä ja yhteisöiltä niiden koulutustarpeita, jotka kohdentuivat erityisesti lasten ja nuorten sekä työikäisten hyvinvointiin. Kekäläinen on vuoden 2019 alkupuolella tulossa Kymenlaaksoon tapaamaan kesäyliopiston rehtori Elina Ivakon kanssa työelämän edustajia ja keskustelemaan heidän kanssaa koulutustarpeista.

Kesäyliopistolla on kuitenkin tarjolla myös lyhyempiä, opintokokonaisuuksien sisältä löytyviä mielenkiintoisia kursseja työelämän moniin nykyisiin tarpeisiin. — Elina Ivakko

– Meidän tarkoituksemme on tuottaa tälle alueelle koulutusta, jota eri organisaatiot oikeasti tällä hetkellä tarvitsevat. Keskeistä on, että koulutustarve ja tarjonta kohtaavat. Jos olemassa olevasta opetustarjonnasta ei löydy sopivaa, organisaatioiden kannattaa olla meihin yhteydessä ja kertoa tarpeistaan, Kymenlaakson kesäyliopiston rehtori Elina Ivakko sanoo.

Kesäyliopisto tarjoaa työyhteisöille avoimen yliopiston opintoja useilta eri aloilta. Niitä voi opiskella tutkintotavoitteisesti ja joustavasti työn ohessa.

Kesäyliopistossa tiedostetaan Ivakon mukaan kuitenkin hyvin, etteivät kaikki halua tai pysty opiskelemaan tutkinto tähtäimessään. Sen vuoksi kesäyliopistosta voi valita myös yksittäisiä yliopistotasoisia kursseja, jotka vastaavat työnantajien akuutteihin koulutustarpeisiin.

– Moni työnantaja saattaa ajatella, että työntekijän koulutus on aina iso paketti, joka on kallista ja kestää kauan. Kesäyliopistolla on kuitenkin tarjolla myös lyhyempiä, opintokokonaisuuksien sisältä löytyviä mielenkiintoisia kursseja työelämän moniin nykyisiin tarpeisiin esimerkiksi työhyvinvoinnin osalta, Ivakko sanoo.

Digiin_kuva_kaavio2.jpg

Uusinta tietoa edulliseen hintaan

Kouvolan kaupunki on käyttänyt monella eri palvelusektorillaan esimerkiksi kesäyliopiston henkilöstökoulutuksia. Usein koulutukset liittyvät työelämän isoihin muutoksiin ja niiden käytäntöön soveltamiseen.

Esimerkiksi opetuspuolella Kymenlaakson kesäyliopisto on järjestänyt Kouvolalle täydennyskoulutusta uusista opetussuunnitelmista. Kasvatuksen ja opetuksen asiakkuuspäällikkö Veikko Niemi on joka kerta ollut tyytyväinen niin koulutuksen sisältöön kuin järjestelyihinkin.

– Kesäyliopiston koulutuksissa  saa aina uusimman tiedon hyvin kilpailukykyiseen hintaan. Osallistumismaksut ovat kohtuulliset, ja matkakustannuksissakin säästää, kun koulutus on järjestetty omalla paikkakunnalla. Se että koulutus löytyy läheltä, madaltaa myös monen kynnystä osallistua koulutukseen, Niemi sanoo.

Kesäyliopistolla on Kotkan vs. kehitysjohtaja Toni Vanhalan mielestä erittäin tärkeä rooli yliopistotasoisen koulutuksen tuottajana maakunnassa, jossa ei ole omaa yliopistoa. Kymenlaakson kesäyliopiston pääyhteistyökumppani on Itä-Suomen yliopisto, mutta se tekee yhteistyötä myös muiden suomalaisten yliopistojen kanssa.

– Kesäyliopiston vahvuus on juuri se, että sillä on verkostot moniin eri yliopistoihin, joista se pystyy tuottamaan yliopistotason koulutusta ja siten madaltaa omalta osaltaan kynnystä yliopisto-opintoihin, Vanhala sanoo.

Kymenlaakson kesäyliopisto

Itä-Suomen yliopiston Avoin yliopisto

 

KL_kesayliopisto_logot.jpg