Lukijalta: Huoli Otsolan koulusta on kaikkien valtuustoryhmien yhteinen

Hyvinvointilautakunta esitti, että ”Otsolan koulu jatkaa edelleen toimintaansa nykyisessä kiinteistössä. Koulukiinteistön kuntoa arvioidaan jatkuvasti ja varaudutaan peruskorjaus-/uudisrakennushankkeen toteuttamiseen 2020-luvulla.”

Olemme kokoomuksessa kantaneet huolta Otsolan koulun tilanteesta ja pitäneet keskustelua yllä koko kouluverkkoselvitysprosessin ajan valtuuston tiedonannossa, hallituksen iltakoulussa ja muissa yhteyksissä. Pidimme tärkeänä, että Otsolan tilanteeseen otetaan kantaa jo ennen valtuustokäsittelyä ja teimme kaupunginhallituksessa 6.5. esityksen, joka poikkeaa olennaisesti hyvinvointilautakunnan esityksestä, jossa Otsolan tilanne olisi jäänyt avoimeksi.

Tekemäni muutosesitys oli –lehtitiedoista poiketen –: ”Otsolan koulu jatkaa edelleen toimintaansa. Koulukiinteistön kunto arvioidaan vuoden 2019 aikana, ja varaudutaan peruskorjaus- / uudisrakennushankkeen toteuttamiseen 2020-luvulla.” Muutosesitys kouluverkkoselvitykseen hyväksyttiin kaupunginhallituksessa yksimielisesti ja tämä antaa vahvan signaalin siitä, että huoli Otsolan tilanteesta on kaikkien valtuustoryhmien yhteinen. Odotamme nyt raportointia sisäilmakyselyn tuloksista ja perusteellista arviota koulukiinteistön kunnosta, jotta jatkosta voidaan tehdä tarvittavia päätöksiä.

Saila Piipari-Huovila, Kokoomus-RKP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja (kok.), Kotka