Pääkirjoitus: Vähittäiskaupan tuleva rakennemuutos heikentää palveluja ja vie työpaikkoja

Vähittäiskaupalla on tulevalla vuosikymmenellä edessään iso rakennemuutos, jos alan etujärjestön esittämä ennustus käy toteen. Kaupan liitto arvioi, että vuonna 2030 kauppoja on 5 600 tai jopa 9 600 vähemmän. Viime vuonna vähittäiskauppoja oli 23 910.

Kaupan liiton mukaan vähittäiskaupan yritysten määrää uhkaavat kaupungistuminen, väestön ikääntyminen, kulutuksen vähentyminen, kaupan digitalisaatio ja kansainvälistyminen sekä hidas talouskasvu.

Ennustettu kehityskulku on erittäin valitettava. Se korostaisi monia niitä kielteisiä ilmiöitä, jotka jo nyt ovat olemassa. Kauppaliikkeiden vähentyminen heikentäisi erityisesti maaseudun palveluja, koska kaupan keskittyminen suuriin yksiköihin tehostuisi entisestään. Myös vanhusten kauppa-asiointi vaikeutuisi, kun liikkeet karkaisivat entistä kauemmas.

Kivijalkakauppojen katoaminen on jo nykyisin monen pienen ja vähän isommankin kaupungin ongelma. Vähittäiskauppojen määrän vähentyminen pahentaisi tilannetta entisestään. Elävän kaupunkikuvan kannalta pienten kauppaliikkeiden rooli on merkittävä.

Työllisyydellekin rakennemuutoksella on iso vaikutus. Ala on yksi suurimmista työllistäjistä. Kaupan liitossa lasketaan, että vähittäiskaupan noin 159 000 työpaikasta häviää 11 000–25 000 vuoteen 2030 mennessä.

Trendin kääntäminen tuntuu tällä hetkellä vaikealta tehtävältä. Ulkomaiset ketjut ja verkkokaupat jyräävät pienet yritykset hinnoillaan ja valikoimallaan. Kuluttajat kertovat suosivansa kotimaista ja pieniä liikkeitä, mutta käytännössä tekevät valintansa hintojen perusteella. Jäljelle jää vain kaupan oman kilpailukyvyn parantaminen.

Markku Kumpunen

markku.kumpunen@kaakonviestinta.fi