Pääkirjoitus: Miekun muutoksista voi olla vaikeaa pysyä perillä

Kotkassa toimivan hoito- ja kuntoutumisyksikkö Miekun toiminta muuttui alkuvuodesta. Toukolantiellä sijaitsevasta Miekusta on aiemmin saanut ammattiapua ja palvelua monenlaisessa tilanteessa. Nyt mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakkaiden palveluja on hajautettu eri paikkoihin ja osa palveluista on muuttanut muotoaan.

Tässä, kuten muissakin muutoksissa, on hyvät ja huonot puolensa. Hyvänä voi pitää sitä, että talon toiminta on rauhoitettu asumispalveluita tarvitseville, eivätkä päivittäis- ja kriisikävijät tuo seinien sisälle levotonta liikettä. Muutos on aina mahdollisuus, vaikka välillä niitä mahdollisuuksia olisi vaikeaa nähdä.

Huonoihin puoliin lukeutunee mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tunne siitä, että jotain viedään pois. Tunne on kokijalleen totta, vaikka palveluiden jatkuvuus on pyritty turvaamaan ja asiakkaita ohjaamaan uusiin osoitteisiin. On realismia todeta, että miepä-kuntoutujat ovat haastava joukko myös viestinnän näkökulmasta. Monelle ylipäätään avun piiriin hakeutuminen voi olla vaikeaa, saati sen ymmärtäminen, mistä apua kulloiseenkin vaivaan tulisi etsiä. Asiaa ei auta, että sosiaali- ja terveysalan ammattikieli on koukeroista ja arkielämästä etäännyttävää.

Kymsoten myötä monia asioita uudelleenorganisoidaan, eivätkä Miekun muutokset varmasti jää sillä saralla viimeisiksi. Jos organisaation sisällä tehtävänjako on epäselvä, on se sitä varmasti myös ulospäin. Oikeanlaista tietoa vaille voi jäädä sellainenkin, jonka avuntarve ei liity mielenterveyteen.