Pääkirjoitus: Paikallispuolustuksen on oltava kunnossa — Kriisitilanteessa mitataan kyky yhteistyöhön

Kymi 219 -paikallispuolustusharjoitus sai mittavat puitteet Kotkan ja Haminan seudulla tällä viikolla. Vekaranjärvelle ulottuvaan harjoitukseen osallistui kaikkiaan 1 200 sotilasta ja viranomaista.

Kansainvälinen tilanne on kiristynyt, mutta perinteisen sodankäynnin sijaan korostuvat viranomaisten kyky nopeaan ja jäntevään yhteistyöhön. Paikallispuolustusharjoitusten pääpaino oli strategisesti keskeisten kohteiden suojaamisessa, aluevalvonnassa ja vastustajan erikoisjoukkojen torjunnassa. Kotkassa harjoitukset keskittyivät satama-alueille ja Kymin lentokentälle, Haminassa Valkjärven alueelle.

Tällaisilla harjoituksilla on arvokas paikkansa. Harjoituksissa päästään testaamaan sekä oman organisaation ja kaluston toimintakykyä että kykyä tehdä hyvää yhteistyötä. Jokaisella viranomaisella on mahdollisuus kriittiseen itsearviointiin ja oman toiminnan kehittämiseen.

Yksittäisillä organisaatioilla ei voi olla normaalioloissa kattavia resursseja kriisitilannetta ajatellen. Siksi on tärkeää, että yhteiskunnan turvallisuuteen keskittyvillä viranomaisilla on kyky ja taito tukea toinen toisiaan poikkeusoloissa.

Seutukunnan asukkaille harjoituksista on koitunut vähän häiriötä. Ennemmin voi olla tyytyväinen siihen, että paikallispuolustusharjoituksia pidetään ja Kotka ja Hamina voivat tarjota harjoituksille hyvät puitteet.

Paikallispuolustuksen toimintakyky tulee olla kunnossa kaikkina aikoina. Uhkien todennäköisyyden pohtimisen sijaan on tärkeää voida luottaa siihen, että valmius ja kyky yhteistoimintaan on olemassa, jos kriisitilanne syntyisi. Ja toivoa, ettei sellaista synny. Uhkakuvat ovat muuttuneet ja turvallisuuteen tuudittautuminen ei ole viisasta.