Pääkirjoitus: Saako tupakoinnin kieltää kokonaan?

Tupakointi on takuuvarma keskustelun herättäjä. Uusimmat kommentit aiheesta liittyvät työnantajien määräämiin tupakointikieltoihin. Kymen Seudun Osuuskauppa on kokonaan savuton työpaikka. Tupakointi on kielletty työpaikalla, työajalla ja työvaatteissa. KSO perustelee tupakointikieltoa sillä, että valtaosa työntekijöistä toimii asiakaspalvelutehtävissä. Tupakoiva tai tupakanhajuinen henkilö työvaatteissaan ei luo myönteistä kuvaa.

KSO on vain yksi esimerkki tupakoinnin rajoitusten kiristymisestä. Rajoitukset ovat johtaneet tupakoinnin merkittävään vähentymiseen eli niillä on ollut myönteisiä vaikutuksia. Tupakoinnin haitat ja riskit ovat jokaisen tiedossa.

Tupakointiin työpaikalla liittyvät paitsi tupakoijan oma terveys, myös muiden henkilöiden altistuminen tupakansavulle. Lisäksi tupakointiin voivat liittyä turvallisuuskysymykset, kuten paloturvallisuus.

Tupakkalaki rajoittaa tupakointia monissa työympäristöissä, kuten kouluissa, kirjastoissa, virastoissa, julkisissa kulkuneuvoissa, ravintoloissa ja lähes aina kahden tai useamman työntekijän työhuoneissa. Työnantajan on huolehdittava tupakoinnin kieltämisestä tiloissa, jotka laki määrää savuttomiksi ja myös valvottava kiellon noudattamista. Työnantaja voi järjestää tupakointipaikan, mutta velvollisuutta tähän ei ole.

Muutama vuosi sitten SAK:n lakimies kehoitti suvaitsevaisuuteen. Tupakoitsijat saattavat esimerkiksi kohdata syrjintää työpaikalla, jos joutuvat leimaamaan itsensä kellokortilla ulos tupakalle mennessään. Samaan aikaan tupakoimaton voi istua kahvihuoneessa ilman, että sitä vähennetään työajasta.

Niin kauan kuin tupakointi ylipäätään ei ole kokonaan laissa kiellettyä, pitää niin työpaikoilla kuin yhteiskunnassa yleensäkin pohtia, kuinka pitkälle yksilön vapautta tupakoida voidaan rajoittaa. Tiukimmissa tapauksissa rajoitukset voivat johtaa tupakointiin salaa, mikä puolestaan lisäisi esimerkiksi tulipalon riskiä.