Pääkirjoitus: Pari kyläkoulua ei ongelmia ratkaise

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkon tarkastelu on jälleen alkanut Haminassa. Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun ympyräkaupungissa yritetään saada selville, millaisia toimenpiteitä kouluverkon suhteen olisi tarpeen ja järkevää tehdä.

Paineita muutoksille on Haminassa, kuten monissa muissakin kaupungeissa. Syntyvyys on jatkuvasti alentunut, joten myös kouluihin on vuosi vuodelta tulossa yhä vähemmän oppilaita.

Toisaalta koulukiinteistöissä havaitut sisäilmaongelmat aiheuttavat paineita isoille korjausinvestoinneille. Noita korjausinvestointeja taas ei kannattaisi tehdä, ennen kuin tiedetään, jatkuuko opetustyö korjattavien seinien sisällä.

Kun kouluverkkoa kunnassa ryhdytään tarkastelemaan, on lopputuloksena lähes aina esitys kouluverkon karsimisesta. Siihen on päädytty myös Haminan selvityksessä, vaikka kuntapoliitikoista koostunut selvityksen laatinut työryhmä ei yksimielistä esitystä koululakkautuksista suoraan saanutkaan tehtyä.

Kouluverkkoa koskevat ratkaisut eivät tule olemaan tälläkään kertaa Haminassa helppoja. Ongelmat eivät suinkaan poistu sulkemalla kaksi pienintä kyläkoulua. Toisaalta eivät ongelmat myöskään mihinkään katoa antamalla niiden jatkaa.


Päätöksissä tarvitaan laaja-alaista pohdintaa ja näkemystä siitä, mihin suuntaan Haminassa halutaan ja on varaa kouluverkkoa viedä. Palveluverkkoselvitystä voi varmasti hyödyntää päätöksenteossa, mutta selvityksessä esitettyjä toimenpiteitä voidaan ja on syytä myös kyseenalaistaa.

Ei kuitenkaan riitä, että ollaan erimieltä, vaan näkemykset on myös pystyttävä perustelemaan.

Onkin hyvä, että selvityksestä on virinnyt Haminassa aktiivinen keskustelu. Keskustelu synnyttää uusia ajatuksia.


ANTTI-JUSSI LARVIO
antti-jussi.larvio@kymensanomat.fi