Pääkirjoitus: Raketit eivät tuo pelkkää hauskuutta — Ilotulitteet eivät enää ole kauppaketjuillekaan suuri sisäänheittotuote

Keskustelu ilotulitteista kävi kuumana ennen vuoden vaihtumista. Ilotulitteiden myyntikieltoon tähtäävän kansalaisaloitteen perusteluita ovat muun muassa vammautumiset, tulipalot, melu- ja ympäristöhaitat ja eläimille aiheutuvat pelkotilat.

Siinä missä ilotulitteiden yksityiskäytön vastustajat puhuvat turvallisuudesta ja saasteettomuudesta, kannattajat vetoavat yksilönvapauteen ja -vastuuseen tekemisistään. Usein vedotaan siihen, että Suomessa halutaan holhota kansalaisia.

Yksityishenkilöiden lupa ostaa ja ampua ilotulitteita on kuitenkin Suomessa melko uutta. Vielä 1990-luvun alussa raketteja sai ampua vain erillisen luvan hankkinut. Suurin osa raketeista tosin lensi taivaalle luvatta.

Laki vähintään 18 vuoden iästä ilotulitteiden käsittelyssä tuli voimaan vuonna 2009. Silloin kiellettiin kokonaan joukko pieniä paukkuja ja raketteja — niitä, joiden uskottiin olevan houkuttelevimpia juuri lapsille ja nuorille. Samalla suojalasien käyttö tuli pakolliseksi ilotulitteiden ampujille ja ampumisaikaa rajoitettiin kahdeksaan tuntiin.

Viranomaiset muistuttavat vuosittain silmävammojen ennaltaehkäisyn tärkeydestä. Suomen silmälääkäriyhdistyksen keräämien tilastojen mukaan vuodesta 2000 lähtien ilotulitteiden aiheuttamia silmävammoja sattuu keskimäärin 10—20 vuosittain.

Tavallisempi reitti kiellolle on lain kautta. Viime vuonna julkisuutta saivat muutamat kauppaketjut, jotka ilmoittivat, etteivät enää ota raketteja myyntiin. Esimerkiksi Bauhaus sai päätöksestään paljon palautetta ja toimitusjohtaja kommentoi ilotulitteiden myynnistä luopumisen olleen liiketaloudellisin perustein tehty päätös. Vaikka myymälöiden päätökset eivät laskisi myytyjen ilotulitteiden kokonaismäärää, yleiseen mielipiteeseen niillä saattaa olla voimakas vaikutus.