Pääkirjoitus: Venealan kilpailu kiristyy — Palveluun on panostettava entistä enemmän

Huolimatta elpyneestä taloustilanteesta kiristynyt kilpailu on ajanut venealaa ahtaalle. Tuorein kolahdus karille osui kotkalaiselle Lekemarinille, joka joutuu lopettamaan toimintansa konkurssimenettelyn kautta.

Veneala on hyvin herkkä taloudellisille suhdanteille. Alan kasvu nojaa pitkälti kotitalouksien maksukykyyn. Heikkoina aikoina venealan yritysten kannattavuus on koetuksella. Alalle on paljon tulijoita, mutta niin on myös yrityksiä, jotka eivät kovassa kilpailussa selviä.

Venealalla kilpailutilannetta kiristävät samat ilmiöt kuin kaupan alalla yleensä. Suuret toimijat pärjäävät paremmin kilpailussa ja vahvistavat entisestään asemiaan. Venetarvikkeiden kauppa puolestaan valuu verkkoon. Digitalisaation haasteisiin on osattava vastata venealan yrityksissä entistä paremmin.

Toisaalta moni seudun yritys tekee kannattavaa tulosta. Osa on pystynyt uusiutumaan riittävän nopeasti tai keskittymään ydinliiketoimintaan. Alan yritysten liiketoiminta keskittyy eniten veneiden talvisäilytykseen, huoltoon ja tarvikkeiden myyntiin. Palvelutarjonta veneilijöille on edelleen laaja, vaikka toimialalla on takana kolme konkurssia muutaman vuoden sisällä.

Kyky kehittää omaa osaamistaan, palveluita ja tuotteita myös laskusuhdanteiden aikaan on koetinkivi monelle alan yritykselle. Talouskasvun piristyessä isot toimijat rynnivät muutoin ohi.

Koko kansantalouden näkökulmasta venealan painoarvo ei ole suuri. Etelä-Kymenlaaksossa toimialan vireys on kuitenkin tärkeässä asemassa. Seutukunnan maine veneilijöiden keskuudessa nojaa omalta osaltaan alan osaamiseen ja palvelutarjontaan. Tässä kilpailussa pitäisi pysyä mukana. Entistä vahvempi panostus palveluliiketoimintaan voi olla yksi ratkaisu.

Luetuimmat